Zorgen voor uw eigen pensioenfonds

Pensioenfondsen
De pensioenfondsen staan momenteel onder grote druk. Van menig fonds van heel klein tot heel groot is de toekomst ongewis. Dat heeft te maken met de achterblijvende dekkingsgraad, zoals dat heet. Het vervelende aan deze situatie is dat ze er zelf niet altijd wat aan kunnen doen. Pensioenfondsen zijn gehouden aan een min of meer uniforme werkwijze onder op sommige onderwerpen door de wetgever en de Nederlandse Bank opgelegde spelregels. Elk fonds voert voor de toekomstige aanspraken een langetermijnstrategie en hanteert daarvoor een bepaalde beleggingsmix. Dit alles binnen de ruimte van regelgeving en een opgelegde rekenrente.

Mix
De mix van het vermogensbeheer bestaat over het algemeen uit onder meer: een deel in direct inzetbaar vermogen wat vlottend wordt gehouden om aan alle vereiste uitkeringsverplichtingen te kunnen voldoen. – Een deel wordt belegd in zogenaamde vastrentende waarden, denk aan staatsleningen en andere soorten waardepapier. Geen hoge rentevoet, maar inzetbaar als vlottend kapitaal op redelijk korte termijn zonder dat er veel op wordt verloren – Een fors deel van het vermogen gaat naar de rendementsportefeuille in allerlei vormen van constructen, waarmee een meer dan gemiddeld rendement behaald kan worden. Het is duidelijk dat in dit deel van het vermogen ook het grootste risico wordt genomen. Een hoger rendement is doorgaans gekoppeld aan een hogere risicograad. – Een deel gaat naar aandelenposities in Nederland en in het Buitenland. Deze posities zorgen voor een overzichtelijk rendement als de beurzen een beetje willen meewerken. De bedoeling is om er een redelijk rendement mee te halen.

Risico’s en kosten
De uitvoering van het hiervoor genoemde wordt in handen gegeven van gespecialiseerde vermogensbeheerders en verzekeraars. Instellingen die een paar centen kosten en er dus een behoorlijke vergoeding voor vragen. Bovendien vragen speciale constructies nogal een om een daarmee oplopend kostenpatroon. Het is allemaal geen goedkope business.
Kosten gaan vaak in vast afgesproken bedragen en in aanvulling daarop procentuele kosten op kansrijke investeringen. Direct en indirecte kosten. Voor u en anderen dan de uitvoerder niet altijd meer te doorgronden. Het zij zo. Momenteel zit het grootste risico echter nogal eens in de remmende werking van de rekenrente. Fondsen moeten verplicht rekenen met een rekenrente die wordt opgelegd door de Nederlandse Bank. Deze rente is momenteel heel erg laag, wat betekent dat men veel meer vermogen als het ware beschikbaar moet hebben om aan de lange termijnverplichtingen te kunnen voldoen, dan bij een hogere rentevoet. Een kunstmatig laag gehouden rekenrente stelt de fondsen dus voor een grote opdracht. Nog meer risico nemen en daarmee nog hogere kosten gaan maken is mogelijk nog een groter gevaar!

Wat doet Pharos Zelfbeleggen niet?
Wij besteden het vermogensbeheer niet uit aan externe partijen; u belegt immers zelf en rechtstreeks in aandelenposities. Geen spelers er tussen betekent ook geen kosten van deze aard.
Om dezelfde reden wordt niets uitgevoerd en beheerd door verzekeraars. Opnieuw omdat u het zelf doet, al dan niet met assistentie, desgewenst. Dus geen procenten fee of marge, niet direct, niet indirect.
Beleggen doen wij uitsluiten in aandelen. Niet in allerlei ingewikkelde, maar ook daardoor riskante producten. U hoeft dan ook geel beloftes te verwachten van 30 of 40% rendement. Dat is niet reëel.
Het is vaak met name de rendementsportefeuille bij de fondsen die de tegenvallers met zich brengt. Avontuur kan vervelend uitpakken.

Wat doet Pharos Zelfbeleggen wel?
Met graagte beleggen in aandelen die genoteerd worden aan de beurs door Euronext Amsterdam. Nederlandse aandelen, voornamelijk Nederlandse fondsen. Zeg maar de vaderlandse economie.
Goeroe’s met kennis van zaken willen nog wel eens wat laatdunkend reageren op vermogensvorming, uitsluitend gebaseerd op aandelenposities. Maar als er een langere looptijd bij genoemd wordt volgt al snel de erkenning dat er duurzaam rendement mee kan worden gerealiseerd. En dat is precies wat wordt beoogd.
In het verleden behaalde resultaten zijn niet bepalend, maar over de laatste tien jaar is elk jaar een rendement van tussen de 5 en 15% behaald, op 1 jaar na, wat werd afgesloten met 4,85%.
Dat kan menig pensioenfonds, met vermogensbeheer en verzekeraars en een scala aan avontuurlijke investeringen en ingewikkelde producten, niet navertellen.

Hoe te zorgen voor uw eigen pensioenfonds? Hou het eenvoudig en overzichtelijk. In eigen tempo, flexibel en met een goed gevoel. Gewoon in een mooie aandelenportefeuille. En tegen absoluut lage kosten. Zelf.

Wij wensen u een goede beursweek.
Het team van Pharos Zelfbeleggen.

Posted in Weekbericht Tagged with: , , ,