Prachtige standen op de borden

Zo tegen het eind van het jaar voelt het als een warm bad met de huidige koersniveau’s. Tenminste, als er zich de komende weken geen onverwachte ontwikkelingen voordoen die roet in het eten gooien. Ook de afgelopen week sloten de indexen niet elke dag in de plus. Er was echter geen slecht nieuws genoeg om het positieve sentiment af te remmen. Hopelijk tot over de jaargrens heen.
De AEX wist af te sluiten met een 6 punten hogere stand, van 425 naar 431 punten. De andere indexen wisten zelfs meer resultaat te behalen met elk 10 punten erbij. De AMX sloot van 631 op 641 punten en de ASX deed dit van 578 op 588 punten. Menig in de loop van het jaar opgebouwde portefeuille noteert hoger dan 100%.

Corio
Vandaag, maandag 8 december, vindt de BAVA plaats van Corio. In deze vergadering zal besloten worden over het bod wat Klepierre heeft gedaan op de aandelen. Eerder werd bekendgemaakt dat het bod positief wordt aanbevolen door de Raad van bestuur en de Raad van commissarissen. Na de zogenoemde fusie worden de activiteiten van de bedrijven samengevoegd. De fusie zal in het voorjaar van 2015 kunnen plaatsvinden. Uiteindelijk zal de naam Corio van het toneel verdwijnen.
Klepierre zal per aandeel Corio 1,14 aandeel Klepierre leveren; het bod is dus niet in contanten. De termijn voor aanmelding staat open tot 7 januari 2015 om 12.00 uur. Indien u uw aandelen niet meldt en u laat de positie staan, dan zullen na afhandeling van de fusieperikelen ook deze stukken worden omgewisseld in aandelen Klepierre. Uiteraard kunt u lopende de ontwikkelingen uw aandelen via de beurs blijven verhandelen.
Het aandeel Klepierre staat in de Euronext 100 en is genoteerd in Euronext Parijs. De slotkoers afgelopen week was 35,88 euro.
De slotkoers van Corio was 40,34 euro. Op basis van deze verhouding komt het bod momenteel uit op 1,14 x 35,88 euro = 40,90.

Nutreco
SHV heeft inmiddels formeel het overnamebod uitgebracht op de aandelen van Nutreco van 44,50 euro per aandeel. De aanmeldtermijn loopt van 10 december 2014 tot en met 17 februari 2015 sluiting beurs. Het bestuur van Nutreco adviseert positief. Op 9 februari 2015 wordt een BAVA over de overname gehouden. Het is nog steeds mogelijk dat andere kandidaten tot een (al dan niet vijandig) overnamebod zullen komen. Eerder werd al bekendgemaakt dat SHV Nutreco niet zal gaan opsplitsen in onderdelen, wat bij een eventueel ander bod niet kan worden uitgesloten. Er vallen geen gedwongen ontslagen en het Hoofdkantoor blijft gevestigd in Nederland.

Nog een keer pensioen
Werkgeversorganisaties uit sectoren met veel wisselende, kleine en flexibele arbeidsverhoudingen steken de koppen bij elkaar. Het betreft de Horecabranche, het Uitzendwezen, de Schoonmaakbranche en de Detalihandel. Men wil de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een adequate pensioenopbouw voor de specifiek flexibele arbeidsverhoudingen in deze branches. En dat tegen beheersbare uitvoeringskosten. In samenwerking met de Argumentenfabriek in Amsterdam is inmiddels het verkennend denkproces aangevangen.

De afgelopen tijd heeft u kennis kunnen nemen van allerlei ontwikkelingen op dit gebied. Als uitvoerders zich manifest aanbieden om de taak op zich te nemen zal dat al snel sneuvelen op het aspect uitvoeringskosten. Evenzo zal het begrip collectiviteit de lading veelal niet kunnen dekken. De oneindige variatie binnen de voorkomende arbeidsverhoudingen in omvang, duur, beschikbaarheid en wisselingen in sector of opdrachtgever noodzaken om het individu als uitgangspunt te nemen. Dit vergt verkennen en durven te denken buiten de bestaande pensioenconstructies.
Pharos Zelfbeleggen is mede op deze wijze ontstaan. Een op het individu afgestemde flexibele vermogensopbouw als alternatief voor een pensioenvoorziening, gebaseerd op een tevredenstellend rendement en absoluut lage kosten. Wij vertellen er graag over.

Woensdag 10 december stelt Unilever het interim dividend betaalbaar van 0,28 euro per aandeel.

Posted in Weekbericht Tagged with: , , , , , , , , ,