Het referendum in de bakermat van de democratie

Referendum
De bakermat van de democratie. Duizenden jaren geleden en wij danken er onze hedendaagse verdraagzame samenleving aan. Een groot goed om altijd te blijven koesteren.
Het Griekse kabinet denkt daar lichtelijk anders over. Het uitzetten van een referendum is bedoeld om de stem van het volk te raadplegen. Een terecht uitgangspunt, als het als toetsing van een voorgenomen beleidskoers zal dienen.
Kennis nemen van de oprechte mening van je eigen volk. Maar dan… De premier geeft een stemadvies om negatief te stemmen. Nee wordt als eerste keuze op het biljet gezet, want wie het niet weet of het niet kan lezen neemt het eerste vakje. Alle in Europa en de rest van de wereld wonende Grieken kunnen hun stem in het geboorteoord komen uitbrengen, als ze er de reis en de kosten voor over hebben; zo is het snel geregeld met andersdenkenden. De minister van Financiën omschrijft de ‘andere’ kant van de onderhandelingen als terreur, die slechts de ondergang van het land voor ogen heeft. En samen benadrukken wat er allemaal zal worden gekort en afgeschaft als je het in je hoofd haalt om ‘ja’ te stemmen. Op door de Staat beschikbaar gestelde televisie-zendtijd. Hoe integer en vooral democratisch!

Het is maandagochtend en er is met een vorstelijk percentage ‘nee’ gestemd. Het volk heeft gesproken.

Economisch
Griekenland is zo goed als failliet. Dat is vreselijk en voor het volk zelf natuurlijk onverteerbaar. Iemand of iets hoort dan de schuld te krijgen en daarna los je dingen op. Dat is niet zo eenvoudig. Het mooie land was eigenlijk bij de intrede in de Eurofamilie al failliet. Het huishoudboekje heeft nooit hetzelfde bedrag aan de debet en creditzijde gekend. Er is altijd boven de inkomstenkant geleefd. Indertijd is wat met cijfers geschoven met acceptatie in de Eurozone als logisch gevolg. Rekenkundig kon het helemaal niet, maar politiek liggen die zaken altijd heel anders. Vervolgens brak de tijd aan van subsidiepotten en gemakkelijk kunnen lenen en kon dat een lange tijd naar genoegen voortduren. Daarna kwam, door altijd maar groeiende tekorten, de noodzakelijke behoefte aan lenen. Maar door gebrek aan de wil of het vermogen om in eigen land het tij te keren, kan het land niet meer aan de leenverplichtingen voldoen. Er is al eerder veel schuld gesaneerd.
Men zal op grond van de uitkomst van het referendum waarschijnlijk eisen dat men terecht om meer leencapaciteit kan verlangen. Ook zonder boekhouddiploma valt te stellen dat een nog verder oplopende schuld (die nooit zal worden terugbetaald) niet aan de orde kan zijn. Of het volk ‘gesproken’ heeft of niet.

Politiek
In politieke kringen wordt dit soort zaken over het algemeen anders benoemd. De gesprekken zullen worden hervat, want dat was van de Eurogroep immers vooraf al aangegeven. Het in een volslagen onjuist en ook onwaar daglicht zetten van deze zijde van de onderhandelingen, uitsluitend om het stemgedrag in eigen voordeel te beïnvloeden, zou allereerst ter sprake moeten komen. Waarschijnlijk zal men gezamenlijk verklaren dat ‘de meningen uiteen liepen’, of zoiets. Daarna wordt de draad weer opgepakt. Politiek blijft toch een heel apart soort vak.
Er zijn namelijk ook andere belangen die meewegen in het geheel: De impact in de Eurozone, de geopolitieke ontwikkelingen en het ontbreken van een lopende vertrekregeling, en meer.
Mogelijk zijn aan beide kanten onhandige manoeuvres aan de orde geweest. Als er een wil is , is er ook altijd een route te bedenken naar tevredenheid van beide partijen. Vaak is geduld of wat meer tijd geven een acceptabele insteek, maar laat nog eens duidelijk zijn dat alles begint met een huishoudboekje wat op orde is.

Beleggers
Wat heeft de ontstane situatie voor impact op de beurswereld? Een goede vraag, die slechts met vage contouren en schattingen te beantwoorden is. En dan weten we eigenlijk nog niets.
Pharos Zelfbeleggen beperkt zich tot in de Nederlandse indexen genoteerde beursfondsen. Vaak reageren analisten of adviseurs daar wat minnetjes op; wellicht vanuit hun visie terecht. Want lang niet iedereen valt tevreden te stellen met een rendement van bijvoorbeeld 5%. Bij avontuurlijke beleggingen kunnen veelal hogere percentages worden behaald; het risico is dan doorgaans ook wat groter. Wat de Griekse economie de komende tijd gaat doen, kunnen wij u niet voorspellen. De Nederlandse economie is degelijk, betrouwbaar en groeiend. Mogelijk een beetje saai, maar voor onze deelnemers al jaren lang goed voor 5 tot 15% rendement. Om tevreden mee te zijn. Ook in een tijd met turbulente ontwikkelingen in Griekenland. Wij gaan ook uit van eigen kracht van eigen land; niets mis mee. Maar ons huishoudboekje klopt aardig!

Posted in Weekbericht Tagged with: , ,