Het is zomer. Hier wat bij, daar wat af

Indexen
De AEX heeft ook een beetje vakantie. De index sloot de week af met een plusje van 4 punten. Het past bij het jaarlijkse moment van op vakantie gaan. Helemaal in stijl dus. De AMX pakte er 9 punten bij. Dit mag dan wel weer een goede verbetering heten. En met graagte door de belegger aanvaard. De AScX blijft deze week achter in de performance. De index laat toch wel het nodige liggen: 11 punten. Alles bij elkaar is er geen sprake van een verschuiving van betekenis.
Het motto is daarom vier de vakantie als u daarvoor in de gelegenheid bent. We hoeven niet eens op de winkel te passen als het zo voortkabbelt.

Binck Bank
Eerder schreven we over de overname door Saxo Bank. Na dat de lichten op groen waren gezet door alle gremia, werd er een aanmeldtermijn gesteld om in bezit zijnde stukken aan te leveren in verband met de overname. Deze termijn werd verlengd en deze verlenging komt nu aan zijn slotperiode. De laatste datum om stukken aan te bieden is 31 juli 2019. Dit bericht is dus een reminder.
Het is nog niet duidelijk wat er na deze datum gebeurt. Het handelsmerk Binck Bank lijkt verder voort te bestaan. Maar blijft het aandeel in de notering bij Euronext Amsterdam of niet. Komt de koersvorming ook per dezelfde datum in een parkeerstand of niet. Omdat alle partijen het met elkaar eens zijn geworden en er positieve aanbevelingen zijn gegeven, zal het gestelde cijfer van 95% van de aandelen wel eens gehaald kunnen worden. Maar uiteindelijk is het aan u om die overweging te maken. Denkelijk een gelopen race.

Wessanen
Nog een overname in het verschiet: Wessanen. De overnemende partij, Best of Nature Bidco NV, heeft ook alle seinen op groen gekregen voor deze transactie. Eveneens met instemming van de bekende gremia en een positieve aanbeveling. Er is een deadline gesteld om uw stukken aan te kunnen melden. Deze is geduid op 6 september 2019. Opnieuw wordt gerekend op een volumeaanbod van 95% van de uitstaande aandelen. Maar anders dan bij de Binck-informatie is in deze bieding al een uitkoopprocedure benoemd bij het halen van het genoemde percentage. Wellicht komt er de komende tijd nader nieuws over het al dan niet voortbestaan van de beursnotering.

De afrekenkoersen zijn gesteld op 6,35 euro voor het Binck-aandeel en 11,36 euro voor het Wessanen-aandeel. Wellicht een goede tijd om wat posities op te ruimen. Dat is toch af en toe aan de orde.

Wij wensen u een goede beursweek.
Het team van Pharos Zelfbeleggen.

Posted in Weekbericht