Het dividendseizoen komt op stoom

Dividend
Men neemt aandelenposities in om er aan te verdienen. Na de aankoop komt het heel vaak voor dat de koers van het fonds wat achteruit loopt; soms meer dan ons lief is. Dat hoort er bij. Het zou een wonder zijn als koersen op bevel alleen maar zouden opklimmen. Dat is iets te makkelijk gedacht; hoewel elke belegger het wel het meest hoopt. Vaak parkeert het aandeel op de koopdatum aan het eind van de dag in de buurt van de koopwaarde. En dan begint de route van ups en downs, van parkeren op een saaie stand, of van een verwachte trend naar een hoger niveau. De een kijkt er wijselijk een periode niet naar om en laat de tijd het werk doen, de ander geeft de voorkeur aan regelmatige, soms dagelijkse momenten om snel de ontwikkelingen te spotten. We willen uiteindelijk allemaal hetzelfde.

En dan komt toegekend dividend vaak als een soort verrassing aan de oppervlakte. Lang niet iedereen houdt daar al bij de koopoverweging rekening mee. Lang niet elk fonds kent jaarlijks dividend uit aan de aandeelhouders. In de AEX is de dividendkans het grootst, in de AMX is dat wat minder en in de AScX nog weer wat minder. In de laatst genoemde index zitten weer andere uitdagingen als onverwachte koerssprongen enzovoorts. En zo vormt zich een mix van koersontwikkeling en uit te keren dividend. Soms allebei in één flow, soms naar een rustige koers met veel dividend of juist weer een zeer bewegelijke koers en helemaal geen dividend. Ook dit maakt beleggen boeiend.

Men kan vaak kiezen uit het verzilveren van het dividend of het dividend omzetten in toe te voegen aandelen. Alweer een afweging te maken. Inmiddels komt het dividendseizoen op stoom. Elk jaar is er sprake van een soort spitsuur in de maanden april en mei. Maar er zijn ook fondsen, die voor andere tijdstippen kiezen of de toekenning over meerdere momenten over het jaar spreiden. En zo houdt het ons bezig. In een gemiddelde portefeuille zal het toegekende dividend toch wel voor minstens 1% aan het jaarrendement bijdragen. Over de totale portefeuillewaarde wel te verstaan. Laat u verrassen en koester het met een glimlach.

Wij wensen u een goede beursweek.
Het team van Pharos Zelfbeleggen.

Posted in Weekbericht