Een beursweek met twee emissies

Emissies
Binnen een week voltrokken zich twee emissies, eerst was het de beurt aan Arcelor Mittal, direct gevolgd door Delta Lloyd. Wie erop had ingetekend mocht een tweetal nieuwe aandelenposities welkom heten in de portefeuille. Gedurende het hele proces hield de effectenbank u op de hoogte van hetgeen te gebeuren stond. Toch resulteert een dergelijk proces in het nodige zoek en leeswerk.

Daarom in het kort:
Arcelor Mittal. U kreeg per aandeel in bezit op het meetmoment 1 right toegekend. De rights hadden een eigen notering aan de beurs. Voor elke 10 rights werden 7 nieuwe aandelen geleverd met bijbetaling van 2,20 euro per aandeel. De transactiedatum was 5 april. Voor de belegger werden geen kosten in rekening gebracht.

Delta Lloyd. In dit geval was de toekenning eveneens 1 right per aandeel in bezit op het meetmoment. Ook deze rights kenden een eigen notering. In deze emissie was de omruilverhouding 1 op 1, dus een nieuw aandeel per genoteerde right. De transactiedatum was 7 april. Ook in dit geval geen kosten.
Natuurlijk is elke belegger nieuwsgierig naar de uitkomst en het effect op de portefeuille van dit alles.

Banken
Het lijkt wel of banken dit allemaal niet zo interessant vinden. Menige bank gooit het ogenschijnlijk op de grote hoop. De belegger ziet het dan niet terug in aparte posities wat er is gebeurd en wat daar van terecht is gekomen. De bank hanteert doorgaans namelijk per aandelenfonds 1 verzamelregel, waarin de boel wordt getotaliseerd. Zeker als u van een bepaald fonds door de tijd heen verschillende aankopen heeft gedaan, zal het inzicht ontbreken wat de emissie voor effect heeft gehad.Helemaal als de bank ook nog een zogenaamde historische koers hanteert, want het is een gewoonte om de totale waarde van de positie te delen door het totaal aantal bij elkaar gevoegde aandelen zodat er een soort gemiddelde prijs ontstaat, die niets meer te maken heeft met de prijs die u ooit heeft betaald voor het aandeel. Uw emissie-aandelen zijn hier dan bijgevoegd; zoek het maar lekker uit.
Zo ziet u maar weer eens dat de inrichting van de administratie niet op de eerste plaats is bedacht om de belegger te dienen.

Pharos Zelfbeleggen
Daarom doen wij dat heel anders. Onder de noemer Portefeuillebeheer registreren wij iedere positie op basis van een aankoop of zoals deze week, een betaalde toewijzing. Ook al gaat het om hetzelfde fonds, elke nieuwe transactie houdt zijn eigen cijfers: datum – aantal aandelen – prijs per aandeel – aankoopkosten. Vanuit dit vertrekpunt wordt de positie dagelijks naast de actuele koersen gehouden zodat u de waardering van de positie nauwkeurig kan volgen.
Op grond van uw eigen opvatting wordt gesignaleerd wanneer een positie “verkoopwaardig” is geworden om u te informeren. U besluit zelf of en wanneer u verkoopt; wanneer het u schikt. U bent daar volkomen vrij in.
Eenmaal verkocht en uit de portefeuille verwijderd, houden we die gegevens toch nog jaren voor u vast, uiteraard met de verkoopprijs, de kosten en het behaalde resultaat. Op deze wijze bent u in staat om altijd van elke positie alle gegevens in te zien. Portefeuillebeheer gaat dus heel veel verder dan enkele gemiddelden en totalen, waarop u nauwelijks een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Alles is mogelijk

Het komt voor dat beleggers met een emissie meedoen om er zo mogelijk een direct resultaat uit te kunnen halen. Omdat de bijbetaling veel lager is dan de actuele waarde van het aandeel, zal de positie direct in alle opzichten verkoopwaardig zijn. Goed voor een supersnel resultaat. Het is echter vaak verstandig om na een emissie de nieuwe aandelen enige tijd aan te houden; de kans dat het fonds na een geslaagde emissie een positieve koersontwikkeling zal doormaken is niet ongewoon. De tijd werkt dan dubbel in uw voordeel: de nieuwe aandelen nemen in waarde toe en de “oude” aandelen van voor de emissie tonen herstel. En niet in het laatst wijzen we u op de mogelijkheid om de emissie-aandelen te combineren met openstaande posities van hetzelfde fonds, die mogelijk in verloop van tijd wat zijn weggezakt en daardoor “in de min” staan genoteerd. Door zulke combinaties kan er weer wat worden ondernomen in de portefeuille. Het is van belang om alle cijfers paraat te hebben.

Posted in Weekbericht Tagged with: ,