ECB-besluit zorgt voor koersenhemel

De standen
Het kan voortvarend gaan in beursland, dat is wel een gegeven. Deze week is daar een goed voorbeeld van. Wat men ook mag vinden van het ECB-besluit tot het opkopen van uitstaande obligatieleningen, de beurzen reageerden er zeer positief op. De AEX sluit de week met maar liefst 22 punten resultaat. Met een nieuwe top in de stand door de stijging van 432 naar 454 punten. Dit niveau is in jaren niet vertoond. Waar zal het gedurende dit jaar heen gaan? Ook de AMX presteerde goed. Hier vormde een verschil van 18 punten voor een verschuiving van 644 naar 662 punten. Onze vaderlandse economie vaart dus wel bij de ontwikkelingen, ondanks de snel dalende eurokoers, of wellicht ook hier of daar dankzij. Het draait in veel gevallen in de hoge versnelling. De ASX liet een “gewone” goede week zien. De index sloot van 592 op 599 punten en plust dus met 7 punten.

Ander gevoel
Lang niet overal zijn de reacties even positief. In landen waar men goed de hand op de knip kan houden, is de noodzaak tot maatregelen van deze omvang veel minder op de voorgrond. Wel het gegeven dat de andere landen, die te grote begrotingstekorten niet weggewerkt krijgen, ook al door te lang wachten met intern ingrijpen of het doorvoeren van vereiste hervormingen, mogelijk stil zullen vallen in hun ambitie om hun zaakjes op orde te krijgen. Dit is een reëel gevaar. De ECB zal dus serieus streng toezicht moeten houden om het Europese evenwicht tussen de lidstaten in balans te krijgen en te bewaken. Dat eventuele risico”s voor 80% ten laste van de eigen nationale centrale bank zullen komen, is daarbij een goed uitgangspunt.

Schuldpapier
De bankencrisis is niet ontstaan omdat banken niet goed voor geld kunnen zorgen. Dat kunnen ze wel, ook al laten ze rekeninghouders ervoor betalen. Het gaat fout naarmate er te veel in risicovolle constructies in derivaten wordt gehandeld zonder fatsoenlijke dekking. Er zijn de afgelopen jaren de nodige fiasco’s aan het licht gekomen. Ook de valuta- en rentemanipulaties hebben verkeerd winstbejag duidelijk naar voren gebracht. Als het fout gaat, kost het niet zelden nog jonge, zeer talentvolle mensen hun carrière en soms zelfs het leven. De kennelijk niet uit te roeien bonuscultuur is hier in sterke mate debet aan. In ons land komt kennelijk nog steeds moeizaam toegang vrij voor het bedrijfsleven tot het verkrijgen van krediet. Handel in gewoon geld dus. Misschien minder winstgevend voor de banken, maar wel uiterst gewenst voor het herstel van de economie. Er is nog veel te winnen op dit terrein.

Plussen
De ABU meldt opnieuw een doorzettende stijging van het aantal uitzenduren en van de omzet over het vierde kwartaal. Er is dus onveranderd een toename van werkaanbod te noteren, met normaal gesproken positieve effecten op de arbeidsmarkt.
Imtech bungelt al geruime tijd ruim onder de introductiekoers van de laatste emissie. Het bedrijf wist enkele aantijgingen over onjuist handelen te pareren, maar kan de belegger nog niet erg bekoren. Daarom is het nieuws over een overeenkomst met de Volkswagengroep voor het leveren van veel technische dienstverlening van groot belang. Over de week steeg het fonds van 3,32 naar 3,91 euro; op weg naar herstel?
Bols wil een notering aan de beurs. Beleggers kunnen intekenen op een emissie, die thans openstaat.

Posted in Imtech, Weekbericht Tagged with: , , , , , , , , , , , , ,