De reverse stock split van TomTom

De omvorming
TomTom kondigde aan dat er een reverse stock split in aantocht was. Deze is afgelopen week uitgevoerd. Daarom ziet u een ander aantal aandelen in bezit dan eerder in de week. Waarom kiest een fonds voor zoiets en kan het niet een beetje eenvoudiger? Wat betekent het voor mijn positie? Vragen genoeg. Uw effectenbank doet al het rekenwerk voor u. Dus geen reden tot paniek.
Om bij de belangrijkste vraag te beginnen: de aandeelhouder wordt er zeker niet slechter van en ontvangt een kapitaaluitkering. Dat is het gevolg van de verkoop van een divisie van TomTom. Daar zit het idee van de doorgave van de winst op de verkoop. Netjes dus. En de door het fonds gekozen route kan de uitbetaling belastingvrij. Een wat ingewikkelde omzetting is er het gevolg van, maar juist daar heeft u weinig last van.

Wat gebeurt er
De effectenbank heeft met een aantal regels allerlei mutaties aangegeven. Het aantal aandelen in bezit is al aangepast. Begin week week 22 ontvangt de belegger de kapitaaluitkering. Deze bedraagt het aantal “oude” aandelen maal 3,22875 euro. Het wordt op uw rekening geboekt. De waarde van het nieuwe aantal aandelen tegen de koers van 23 mei (7,86 euro), opgeteld bij de ontvangen uitkering, is hoger dan de waarde van het oude aantal aandelen tegen de oude koers van 22 mei (6,51 euro). En inmiddels is vrijdag het aandeel mooi hoger gesloten op 8,32 euro. Het voordeel is dus al groter geworden. Maar sommetjes maken wordt lastiger.
Voor iedere 16 aandelen in de oude situatie ontving men 9 aandelen in de nieuwe waarde. Als bij de omrekening fracties over zijn gebleven worden deze contant afgerekend. Zoals gezegd, heel wat mutaties.

Deelnemers
De historische aankoopwaarde is al weer een ander gegeven. De actuele waarde van de positie plus de uitkering en eventuele fracties bij elkaar genomen wordt afgezet tegen de oorspronkelijke aankoopwaarde om het beleggingsresultaat te meten. Wij zullen onze deelnemers daar de komende tijd op wijzen en desgevraagd graag bijstaan.

Posted in Weekbericht