De beurs koerst door op cruise-control

Het wereldnieuws heeft momenteel nauwelijks invloed op de beurzen. Opnieuw mooie cijfers over de afgesloten week. Deze performance kan alleen maar tot tevredenheid stemmen.
De AEX sloot met een winst van 5 punten van 464 op 469 punten. Kijken we even achterom naar 1 januari, dan is de index met 10% gestegen. Hetzelfde percentage is gehaald door de AMX. Met over de week een plus van 13 punten komen we van 691 uit op 704 punten. De meeste groei is behaald door de ASX. Met deze week 15 punten er bij sloot de index van 666 op 681 punten; 13% boven de januaristand. Wat er om ons heen gebeurt, in Europa en de hele wereld, lijkt geen vat te hebben op beursland.

De Griekse week
De maandag begon met de mededeling dat er geen akkoord was bereikt met de Grieken. Gedurende de dinsdag voelde het alsof Europa toch voor de route koos om door te praten over een verlenging van het bailout-programma als Griekenland daarom zou vragen. Eenvoudige oplossingen zijn niet voorhanden. Beide partijen zullen het hoofd moeten buigen over toenadering van de andere kant door aanpassingen in de voorwaardensfeer; overigens zonder afbreuk te doen aan de door het parlement bepaalde spelregels.

Woensdag werd nog eens herhaald dat discipline in het invoeren van hervormingen een niet onderhandelbare voorwaarde is om tot een mogelijke verlenging van het programma te kunnen komen. Anderzijds werd de mogelijkheid gecommuniceerd tot doortrekken van leenmogelijkheden voor de bankensector tot een omvang van ruim 68 miljard euro. Uit deze berichten valt duidelijk de intentie op om de onderhandeling niet dood te laten lopen.

Minister Dijsselbloem maakt donderdag bekend dat Griekenland verzoekt om het bailout-programma voor 6 maanden te verlengen. Er ontstaat politiek gekrakeel over een begeleidende brief waarvan in ieder geval Duitsland meent dat die insteek niet aan de eisen voldoet om over voortzetting te kunnen gaan onderhandelen.

Op de achtergrond houdt de ECB vrijdag stilletjes nog wel rekening met een eventueel Grexit-scenario; moet natuurlijk ook, aangezien echt niemand precies weet hoe uit deze situatie te geraken. Na de ministersvergadering komt het bericht naar buiten dat het programma voor 4 maanden wordt verlengd. Ook wordt bekend dat de Grieken niet de eerder onder regie van de Trojka al dan niet genomen maatregelen eenzijdig terug mogen draaien. Er zal een nieuwe brief komen met voorstellen van de zijde van de Grieken. Zondag 22 februari wordt daar over gesproken.

Mythologie
Klassiek geschoolden weten van het bestaan van het Orakel van Delphi in de Griekse beschaving van duizenden jaren geleden. In een nis in een bergwand, boven een watertje waar dampen uit opstegen, zat een soort medium. Zij verkeerde immer in hoger sferen door de dampen, maar zeker ook door het branden van kruiden en wierookjes en andere genotsmiddelen uit die tijd. Zij werd bezocht door staatshoofden en veldheren die hun al dan niet snode plannen lieten afhangen van de uitspraken van het Orakel. Niet dat er aan het gebrabbel een touw was vast te knopen, maar als men het in het eigen voordeel uit kon leggen, dan had men er iets aan. Angst om te falen bestond ook 3000 jaar geleden al.

Vergelijken we het heden met de oudheid. Hoe het geliefkoosde Griekenland er in de Eurozone is bijgekomen weten we al bijna niet meer; maar ze zijn er onderdeel van. Dus hebben we een zorgplicht voor elkaar. Goed. Maar er zijn ook belangrijke spelregels waartoe alle deelnemende landen zich hebben verplicht. Dus ook Griekenland.

Verkiezingsbeloften zijn belangrijk om na een overwinning een ander beleid in het land af te kunnen dwingen in een democratie. Maar wat nu, als men ontdekt dat onverkort die beloftes in de praktijk brengen het land regelrecht naar een bankroet zal leiden, terwijl er hulp mogelijk is als men zich maar aan de spelregels houdt? Waar is het land het meeste mee gediend? Wie vertelt het wie?

Misschien is het een idee om eens met een wierookje richting Delphi te gaan. Ze is er vast nog.

Posted in Weekbericht Tagged with: , , , , , , , , , , , , , ,