De balans opgemaakt van een lastig jaar 2018

Wij wensen U een voorspoedig en succesvol 2019, in goede gezondheid, met tijd voor ontspanning en plezier en met een mooie performance van uw portefeuille.

De balans opgemaakt van een lastig jaar 2018

Hoe is het onze deelnemers vergaan in het beursjaar 2018? Het begon geweldig met een aanhoudende groei in de maand januari. We bleven redelijk op niveau in de eerste helft van het jaar. En toen kwam het stuiteren en de nodige wegzakkers. Toenemende onrust over de hele planeet en een toenemende voorraad macho regeringsleiders die zich flink hebben uitgeleefd. Economisch gerelateerde bedrijvigheden hebben daar een hekel aan en ze worden steeds gevoeliger voor negatieve impulsen. Men overlegt tegenwoordig steeds minder, maar neemt elkaar liever verbaal de maat. De zeer gewenste rust in een goed presterende beurswereld mankeert volledig. Helemaal niet goed.

Wat is er van terechtgekomen? De indexen hebben dit jaar veel prijsgegeven. De AEX daalde van 544 naar 487 punten, de AMX daalde van 834 naar 657 punten en de AScX daalde van 1087 naar 883 punten. Geen mooi verhaal.
Over de drie indexen bij elkaar is er 17,4% aan actuele waarde verloren geraakt. Deze eindstand van 2018 is een tussenstand, een momentopname. Vanaf de eerste beursdag in het nieuwe jaar zal er weer van alles veranderen. De achterstand van dit moment betekent niet dat er verlies genomen hoeft te worden; immers het is altijd een tussenstand. Bij herstel op de beurs ziet het er snel weer anders uit, tenminste, als het voor ons de goede kant uit gaat.

Het belegd vermogen van de deelnemers is toegenomen met 19,23% over het jaar. Het totaal gerealiseerde en afgerekende rendement kwam uit op 6,40%. In 2017 stopte de teller op 7,07%. Deze cijfers geven het gemiddelde over alle portefeuilles. Uiteraard zijn er hogere, maar ook lagere scores behaald. Eigenlijk valt het toch wel duidelijk mindere jaar nog niet eens zo erg tegen.
Doelstellingen voor 2019: Zoals altijd het uitgangspunt van tenminste 5% rendement, maar een duidelijke voorkeur om de 6,4% in het nieuwe beursjaar te verbeteren. Daarnaast zou het mooi zijn als een fors deel van de actuele achterstand weer zien verdwijnen, maar dat heeft niemand in de hand.

De eerste korte week staat voor de deur. Let’s go for it.
Het team van Pharos Zelfbeleggen.

Posted in Weekbericht