Wat heeft de maand januari ons gebracht?

Waardeherstel
De beurs zakte aan het eind van vorig jaar maand na maand weg, met als gevolg dat de onderliggende waarde van de portefeuilles sterk was afgenomen rond de jaarwisseling. Een pessimistische denker ziet zijn vermogen er vandoor gaan; een optimistische denker rekent op veel minder te betalen belasting over 2018 in box 3 en ziet dat als een opbrengst. Maar niemand voelt zich echt prettig bij een dergelijke koersval. Intussen is de eerste maand in het nieuwe jaar al weer achter de rug. Is de Brexit geregeld? Nee. Heeft Trump inmiddels zijn gewenste Wall? Nee. Zijn overal de importheffingen van de baan? Nee. Is er dan niets veranderd? Jawel. De hele maand zien we herstellende koersen. De laatste week vlakt het iets af, maar over de maand mogen we heel tevreden zijn. Het grote gat is niet weg, daar is meer voor nodig. Maar het geeft de burger wel moed.

De AEX klimt van 486 naar 523 punten, de AMX van 652 naar 725 punten en de AScX van 889 naar 933 punten. Zo! De drie indexen bij elkaar een correctie van 7,6%. Een geweldig begin van dit beursjaar.

Assist
De deelnemers aan Pharos Assist zien de achterstand afnemen en plaats maken voor een wat beter niveau. We zijn het jaar begonnen met 74% van alle posities op (te) grote achterstand. Na de afgelopen maand staat dit cijfer op ruim 58%. Dat is nog steeds veel te veel. Het volgende doel zal zijn om dit percentage onder de vijftig te krijgen, met de bedoeling om het steeds verder af te laten nemen. We zijn heel benieuwd wat februari te bieden heeft.
Ondertussen hebben verkoopwaardige posities voor een eerste verkoopresultaat gezorgd. Gerealiseerd en afgerekend: 0,233 % van het totaal ingebrachte vermogen, inclusief het eerste dividend. Een voorzichtige maand dus, maar meer dan november en december vorig jaar bij elkaar. Er is nog een hoop te doen, maar we gaan er voor!

Posted in Weekbericht

Ook week 4 was goed voor de portefeuille

Positief
Over de week genomen overheerste het aantal plussen duidelijk de minnen. Het voelt goed om de onderliggende waarde opnieuw naar een prettiger niveau te zien kruipen. We zijn er echter nog niet; verre van dat. Maar de verbetering geeft al weer aan menigeen wat kansen. Op zulke momenten heeft een portefeuille met een mooie spreiding soms al kriebelende zwarte cijfers, waardoor een dagelijkse afweging of er een verkoop in zit aan de orde is. En dat is wat de belegger graag wil.
De handel komt zo een beetje in de mood. Januari komt straks op de lat, niet met een topcijfer, maar wel weer met een cijfer. Dat was in de laatste maanden van 2018 lang niet bij iedereen het geval. Het nieuwe beursjaar geeft de burger de spreekwoordelijke moed. Lekker bezig.

Assist
Bij de deelnemers aan Assist zijn drie bewegingen te melden. Ruim 3% van het totale volume aan posities is vertrokken uit de categorie te ver achter. Dat is goed nieuws want deze categorie drukt heel zwaar op de actuele waarde van de portefeuilles. Meer posities zijn dus actief aan het werk. Het is logisch dat we daardoor tevreden kunnen zijn met een bredere groep posities in de categorie performing. En natuurlijk komt melding drie naar voren: het aantal verkoopwaardige posities nam in omvang toe, wat onze deelnemers een aardig aantal verkopen heeft opgeleverd. Hopelijk kunnen we dit een tijdje vasthouden. Op naar de inmiddels lopende week.

Posted in Weekbericht

Het herstel zit voornamelijk nog onderhuids, maar is zeer welkom

De onderliggende waarde
De nominale waarde van uw portefeuille is wat u voor alle aankopen hebt betaald; de aanschafprijs per ingenomen positie. Een dag, of zelfs een uurtje later, kan die waarde anders zijn. Natuurlijk gaat dat twee kanten op, hoger of lager. Bij een dalende beurs zakken koersen weg en neemt de waarde dus af. En dat heeft zich in de laatste maanden van het jaar met name te veel laten gelden. Vrijwel elke portefeuille is onder de streep het jaar uitgegaan. Deze onderliggende waarde geeft dus elke keer de tussenstand aan. Na elke beursdag is er zo’n stand. In de min staan betekent niet dat u uw vermogen kwijt bent, tenminste als u niet op die stand tot verkopen beslist. We wachten dan liever betere tijden af.

Na week 3
Er zijn wel degelijk ontwikkelingen op de beurs in de koersen te melden. Na wat dalen en weer opkrabbelen staat de AEX 1 punt hoger dan op 1 januari. Heel anders is dat bij de AMX en de AScX. Beide indexen plussen over dezelfde periode meer dan 30 punten; een hoopgevend herstel. De actuele waarde is bij de belegger dus in een goede opgaande lijn. Dat levert nog niet bij iedereen mooie verkopen op, maar laat de stand er wel wat beter uit zien. En, ook al is het theoretisch, minder verlies in de stand voelt aangenamer. En er doen zich ook al weer wat verkopen voor. En dan gaat het wel om afrekenen; dus harde munt. We zijn met z’n allen goed op weg.

Assist
De reactie op het onderhuidse herstel is goed merkbaar in de portefeuilles van onze deelnemers. Het veel te hoge aandeel van posities, die te ver achterblijven in de koersontwikkeling, nam af met 9%. Minder achterblijven willen we allemaal wel horen. Maar het volume posities in deze categorie is nog steeds wel te hoog; er is meer herstel nodig. Tegelijk is de categorie ‘performing’ met 5% toegenomen. Dat geeft nieuwe kansen. Niet verwonderlijk dus, dat er meer posities in de richting van ‘verkoopwaardig’ gaan. Ja ja… Er staat hier en daar al wat op de lat! En daar doen we het voor.

Posted in Weekbericht

Een beursweek met positieve resultaten

Euronext
De drie in Amsterdam genoteerde indexen gaven sinds een lange tijd weer eens positieve signalen. Als we ze gezamenlijk bekijken is er sinds de jaarwisseling voor 3% geplust. Dat is heel goed nieuws, want alle onzekerheden zijn nog hetzelfde gebleven. Het is ook niet echt te duiden waar deze ommekeer uit af te leiden valt. En evenzo niet hoe de komende week of weken zich gaan ontwikkelen. Maar spannend is het zeker. En heel aangenaam. We zien wat minder rood en wat meer zwart op de borden. De komende week krijgen we met de reuring van de Brexit-stemming en de onhoudbaarheid van de shutdown wel weer moeilijke momenten. Hopelijk is het goede gevoel niet van korte duur. Diep ademhalen!

Assist
De portefeuilles van onze deelnemers reageren direct op de opverende koersen. Het aantal posities in de categorie –met grote achterstand– is met 6% afgenomen. De categorie –in control– neemt met 4% toe; deze fondsen komen dus al aardig terug. De categorie –performing– is ook groter geworden met 2%. En er zijn redelijk meer verkoopsignalen uitgebracht, waardoor er ook de eerste verkopen van dit beursjaar tot stand zijn gekomen. Een geweldig gevoel. Niemand zit graag op z’n handen. Laten we tevreden zijn met deze gang van zaken, ook al is het niets meer dan een meevallende week. Er is geen duidelijk beeld naar voren toe. Pluk de dag.

Posted in Weekbericht

Beleggers en goede voornemens

Natuurlijk wensen we elkaar een geweldig jaar toe! En dan komen de goede voornemens vaak ter sprake.

Wat de belegger zich ook denkt voor te nemen, we hebben het niet in de hand. De beurs gaat immers altijd zijn eigen weg. Macro-invloeden door economische ontwikkelingen of door monetair beleid van zwaargewichten, bepalen doorgaans de dienst. Een dagelijkse voorraad cijfers vertelt ons hoe het er voor staat. Bedrijven focussen op marktpositie en te behalen resultaten. En soms onverwacht een totaal verrassende start-up waar geen enkele partij op had gerekend. En dan is er nog de wereldhandel.

We zijn inderdaad afhankelijk van tal van invloeden, dat is altijd al zo geweest. We kunnen wel op allerlei ontwikkelingen hopen. Dat het rendement van het nu lopende beursjaar beter uitpakt dan van het wat magere afgelopen jaar, bijvoorbeeld. Zonder een bepaald cijfer te duiden, gewoon ‘beter’ als wens. Of dat het weggezakte niveau van de actuele waarde weer de richting terug weet te vinden. Dit verschilt per portefeuille, dus ook hier gaat het niet om een bepaald cijfer. Voor de een is een verbetering van een procent of 10 al een aardige move, voor menigeen zal het wat meer mogen of moeten zijn. Als het dit jaar maar de goede kant op gaat. Laten we daar eens mee beginnen. Hopen of wensen, het maakt ons niet uit.

We wensen u in elk geval een goede eerste volle beursweek.
Het team van Pharos Zelfbeleggen.

Posted in Weekbericht

De balans opgemaakt van een lastig jaar 2018

Wij wensen U een voorspoedig en succesvol 2019, in goede gezondheid, met tijd voor ontspanning en plezier en met een mooie performance van uw portefeuille.

De balans opgemaakt van een lastig jaar 2018

Hoe is het onze deelnemers vergaan in het beursjaar 2018? Het begon geweldig met een aanhoudende groei in de maand januari. We bleven redelijk op niveau in de eerste helft van het jaar. En toen kwam het stuiteren en de nodige wegzakkers. Toenemende onrust over de hele planeet en een toenemende voorraad macho regeringsleiders die zich flink hebben uitgeleefd. Economisch gerelateerde bedrijvigheden hebben daar een hekel aan en ze worden steeds gevoeliger voor negatieve impulsen. Men overlegt tegenwoordig steeds minder, maar neemt elkaar liever verbaal de maat. De zeer gewenste rust in een goed presterende beurswereld mankeert volledig. Helemaal niet goed.

Wat is er van terechtgekomen? De indexen hebben dit jaar veel prijsgegeven. De AEX daalde van 544 naar 487 punten, de AMX daalde van 834 naar 657 punten en de AScX daalde van 1087 naar 883 punten. Geen mooi verhaal.
Over de drie indexen bij elkaar is er 17,4% aan actuele waarde verloren geraakt. Deze eindstand van 2018 is een tussenstand, een momentopname. Vanaf de eerste beursdag in het nieuwe jaar zal er weer van alles veranderen. De achterstand van dit moment betekent niet dat er verlies genomen hoeft te worden; immers het is altijd een tussenstand. Bij herstel op de beurs ziet het er snel weer anders uit, tenminste, als het voor ons de goede kant uit gaat.

Het belegd vermogen van de deelnemers is toegenomen met 19,23% over het jaar. Het totaal gerealiseerde en afgerekende rendement kwam uit op 6,40%. In 2017 stopte de teller op 7,07%. Deze cijfers geven het gemiddelde over alle portefeuilles. Uiteraard zijn er hogere, maar ook lagere scores behaald. Eigenlijk valt het toch wel duidelijk mindere jaar nog niet eens zo erg tegen.
Doelstellingen voor 2019: Zoals altijd het uitgangspunt van tenminste 5% rendement, maar een duidelijke voorkeur om de 6,4% in het nieuwe beursjaar te verbeteren. Daarnaast zou het mooi zijn als een fors deel van de actuele achterstand weer zien verdwijnen, maar dat heeft niemand in de hand.

De eerste korte week staat voor de deur. Let’s go for it.
Het team van Pharos Zelfbeleggen.

Posted in Weekbericht

De kerstdagen staan voor de deur

Wij wensen onze deelnemers en u allen een hele goede, mooie, fijne en gelukkige kerstweek.

Het team van Pharos Zelfbeleggen.

Posted in Weekbericht

Een halve week stijgen, een halve week dalen: No Score!

De week
Iedereen hoopt op een beweging die op iets van een eindsprintje lijkt. Het geeft dan ook de nodige opwinding als de week enkele dagen met aantrekkende koersen begint. Maar ja, 5 dagen is toch een heel eind. De wegzakkertjes kregen weer de overhand. Maar niet alles raakte in mineur. De AEX wist wel wat over te houden. Een klein herstel van 503,98 naar 506,53 punten; zeg maar een plusje van 3 en daarmee de winnaar van de week. De AMX liet een verlies zien van 666,05 naar 660,66 punten. Er gingen 6 punten af; jammer. 2018 lijkt voor deze index een zorgelijk jaar te worden. De AScX staat zo ongeveer geparkeerd van 895,12 naar 896,42 punten. Toch een puntje er bij. Al met al komt het einde van het jaar akelig snel dichterbij. Tijd voor wat magie?

Assist
De deelnemers zijn er deze week ook niet echt op vooruit gegaan. Zoals vorige week voorgenomen laten we ook de mutatie in de prestatie van de portefeuilles zien. De categorie “op achterstand” gaat van 78 naar 81%. Dat gaat ons een hele tijd bezig houden. De categorie “performing” loopt terug van 16 naar 14%. Te mager om tevredenheid bij de deelnemers te realiseren. De categorie “verkoopwaardig” is ook iets afgenomen van 6 naar 5%. Dat is overigens in deze categorie vaker aan de orde. Immers, de een neemt eerder winst dan de ander. En gerealiseerde verkopen houden dit percentage altijd aan de krappe kant. Dat is het aardige aan beleggen: er komen altijd kansen tussendoor om op een mooie verkoop over te kunnen gaan. Ook al geven de standen weinig reden tot optimisme. Het blijft een spannend gebeuren.

Posted in Weekbericht

Het gaat nog maar om een paar weken…

In de kelder
Het ziet er niet goed uit. Ook de afgelopen beursweek moeten we nog meer dalende koersen incasseren. Vrijdag trok het wel een beetje bij, maar dat maakte de grote verliezen van daarvoor niet goed. We zitten nog geparkeerd in de kelder, of zoals een bekend Nederlander zegt, in het putje. We staan behoorlijk onder water met een achterstand van 16% ten opzichte van het begin van 2018. Niet best.

Beleggers rekenen graag op een soort eindejaarsrally; wij natuurlijk ook. Maar gaat deze nog wel komen in de korte tijd die ons dit jaar rest? Het kan natuurlijk snel gaan, maar er zit totaal geen rust in de beurzen wereldwijd. Daar is ook alle aanleiding toe. Er is een overdaad aan onrust en onzekerheid. U weet ook wel aan welke wereldleiders we dit lijden te danken hebben. Dat houdt echt niet op bij de jaarwisseling.

Geduld hebben
We gaan niet van alles en iedereen de schuld geven. Daar schieten we niets mee op. Laten we hopen op een verbetering richting de feestdagen. We kijken hiervoor naar onszelf en de cumulatieve prestatie van de portefeuilles in Pharos Assist. Na de vorige beursweek is de stand als volgt: 78% van de posities staat behoorlijk in de min en loopt achter of zelfs te ver achter; 16% heeft een gezonde performance; 6% staat aantrekkelijk in de plus, tot aan verkoopwaardig toe. We gaan de komende weken specifiek de ontwikkeling van deze percentages wat van nabij volgen. Wellicht zien we nog een mooie correctie op de onderliggende waarden; zeg maar een afnemende achterstand. Dat kan ook goede feestdagen opleveren, als het jaar ons een beetje in de steek laat. We zijn erg benieuwd.

We wensen u een goede beursweek.
Het team van Pharos Zelfbeleggen.

Posted in Pharos Assist, Weekbericht

Wat zal de maand december doen met de beurs?

Cijfertjes
Wie het weet mag het zeggen. We zijn begonnen aan de laatste maand van dit beursjaar. De boel staat er bepaald niet netjes bij. Over de drie indexen tezamen bekeken wordt er momenteel voor 86,4% gepresteerd. Zeg maar dat er een achterstand van 14% weggewerkt moet worden. En dat in een maand tijd. Dat ziet er niet goed uit. Daarom wordt er op alle fronten van alles van gevonden; logisch. Denkelijk gaan we straks dus lager het jaar uit dan we zijn begonnen.

Toch wil een lagere stand van de koersen niet zeggen dat dat ook opgaat voor het rendement. Bovendien kan elke dag of week opeens alles er weer anders voor staan. Neem bijvoorbeeld Altice Europe. Vorige week schreven we over het wegzakken van dit fonds; het begon aardig op een vrije val te lijken. En wat laat het fonds de afgelopen week zien? Een koerssprong van 1,64 euro naar 2,14 euro! Een run van een slordige 30%. Ook dat is beursland. Je zal op maandag ingestapt zijn…

Assist
Onze deelnemers hebben ook te dealen met de achterstand. Toch zijn we beslist niet pessimistisch over het realiseren van rendement. Over heel 2017 is er door Pharos Assist in totaal 7,08% rendement behaald en afgerekend. Over het lopende jaar staat de teller thans op 6,26%, met de maand december dus nog te gaan. Of het vorige beursjaar wordt geëvenaard is een grote vraag; we spreken over ongeveer 0,8% in een maand waar ook nog dagen zullen uitvallen. Maar je weet het nooit.

In onze uitingen is vaak te lezen dat we gewend zijn tenminste 5% rendement te genereren op jaarbasis. Dat is ook vrijwel alle jaren zo geweest. Daar komt dit slechte beursjaar helaas wel een verandering in. Er zullen deelnemers zijn die de 5% niet gaan halen. Met name de portefeuille’s met een geringer aantal fondsen ondervinden meer hinder van de (te) lage koersen. Heeft een portefeuille een omvang van 20 fondsen of meer, dan is die afhankelijkheid direct veel minder, of er zelfs helemaal niet. Het oeroude geheim van spreiding. Om over na te denken. Maar ook hier gaat de maand december nog komen. Wie weet.

Posted in Weekbericht