Zzp’er, pas op! De verkiezingsbeloften komen eraan.

Verkiezingen
Het is zover. Volgende maand gaan we naar de stembus. Daarom komen alle politieke partijen met hun doelen en wensen voor de volgende kabinetsperiode. Natuurlijk willen ze allemaal de eigen ideologie en signatuur uitdragen in de voornemens en al dan niet concrete plannen. En het geheel wordt vervolgens gebracht als goed voor de kiezer. En daar is de partij dan echt van overtuigd.

Zo komen in veel programma’s allerlei zaken aan de orde die met name de zzp’er aangaan. Of het wordt nog breder getrokken door de zzp’er te etaleren als onderdeel van de flexibele arbeid populatie waar van alles mee moet gebeuren.

De vrees groeit dat na de mislukte wetten WWZ (wet werk en zekerheid) en DBA (deregulering beoordeling arbeidsverhoudingen), de verleiding groot is om in de nieuwe kabinetsperiode onszelf weer te verliezen in een volgend niet werkend staaltje wetgeving. Het is beter om eerst beter na te denken, voordat het wetgevingstuintje wordt aangeharkt. Flexwerk wordt te veel gebracht in een containerbegrip, terwijl elke vorm van flexibele arbeid om een specifieke ‘eigen’ ordening vraagt.

Verplichten
Meerdere partijen komen met de opvatting om zaken bij flexvormen te gaan verplichten, zoals het dekken van risico van arbeidsongeschiktheid of het opbouwen van pensioen. Over pensioen straks meer. Het verplicht stellen van collectiviteiten bij zelfstandig ondernemers roept de nodige vragen op. Er is grote weerstand tussen de begrippen ‘zelfstandig’ en ‘verplicht’. Als iemand tot een weloverwogen keuze komt om voor eigen rekening en risico een zelfstandig beroep uit te gaan oefenen of een onderneming te gaan voeren, lijkt het niet gewenst om daar verplichte condities aan te verbinden. Natuurlijk is het wel de bedoeling dat de ondernemende persoon zich inspant om risico’s als genoemd zoveel mogelijk uit te sluiten.

Stimuleren
Al eens eerder werd een denkwijze bekend die er vanuit gaat ondernemers te stimuleren in het afdoende regelen van zaken, in plaats van het ze te verplichten, met ontwijkend gedrag als mogelijk gevolg. Neem de zelfstandigenaftrek als fiscaal voordeel voor ondernemers. Aan het recht hebben op deze aftrek kan de voorwaarde verbonden worden dat een aantal zaken naar behoren zijn of worden geregeld. Daar passen arbeidsongeschiktheidsdekkingen of pensioenvoorzieningen onder, onder meer. De ondernemer kiest voor een of meer der bestaande mogelijkheden die daarvoor in het leven zijn geroepen en stelt daar de aftrek mee veilig. Dat vraagt wel aanbod van mogelijkheden, zodat er op de persoonlijke maat gekozen kan worden. Aanbod en assortiment; geen opgelegde verplichting die lang niet altijd past.

De markt
Of men naar een verzekeraar stapt voor een lijfrente-achtig product, of naar een vorm van banksparen uitkijkt, of zelf een dekking vormt door vermogensopbouw zou niet uit moeten maken. De een regelt zaken het liefst van zich af en heeft daar de kosten voor over, de ander wil het absoluut zelf beheersen tegen de allerlaagste kosten en de derde zit er ergens tussen in. Ieder maakt zijn eigen keuze.

De markt komt vanzelf met een productaanbod wat als passend beleefd zal gaan worden. Er is al heel wat mogelijk. Verplichte uitvoering van zulke zaken daarentegen, zal grote logge instanties in het leven roepen met een enorme overhead. Want flexibel betekent ook dat bij de ondernemer de onderliggende condities met grote onregelmaat kunnen wijzigen. Instituties hebben de gewoonte dergelijk gedrag slechts tegen zeer hoge kosten uit te kunnen voeren of in het geheel zelfs niet. Daar zit echt niemand op te wachten.

Zelf doen
Toch nog even over het vormgeven aan bijvoorbeeld pensioenopbouw. Zie het eens zo: De ondernemer bouwt een eigen voorziening op in de vermogenssfeer. Eerst ontstaat er een groeiend kapitaaltje, door beleggen en het behaalde resultaat direct aan de opbouw toe te voegen, naast eigen inbreng van vers geld. Zo krijgt de voorziening vanzelf een toenemende omvang. Mogelijkheden ontstaan om op zakelijke basis de steeds grotere pot tussentijds in te zetten. Denk aan een leenfaciliteit of thuisbank, of aan investeringen of hypotheek, met als ultiem doel uit te komen op de pensioenpot. Als ondernemers daar jong mee beginnen is de horizon voor een dergelijk vehikel bijzonder aantrekkelijk. Het kan in het klein en in het groot, geheel in evenwicht met de mogelijkheden. Het opgebouwde vermogen kan mogelijk fiscaal in relatie gebracht worden met de ondernemersstatus en de mate van recht op aftrekmogelijkheden. Zonder veel ingewikkelde wetgeving. Gewoon door ietsje meer zelf te doen.

Voor de partijen en voor u om over na te denken. Alle begin is moeilijk. Maar zelf actie nemen loont echt. Wij zijn u daarbij gaarne van dienst.

Posted in pensioen, strategie, Weekbericht Tagged with: , , , ,