Voor je eigen vermogen zorgen is niet zo lastig als gedacht

De casus
Je bent ondernemer. Met een pas geopende trimsalon aan huis bijvoorbeeld, of een al langer bestaand vertaalbureau, of je doet al jaren ICT-projecten op inhuurbasis, of je bent met hart en ziel muzikant met gastoptredens en studiowerk. De verzamelnaam is ondernemer, de beleving van deze benaming is voor iedereen verschillend. Je doet waar je goed in bent en waar je voor gevraagd wordt. Je verdient er mee, de ene maand meer als de andere, maar het voelt prima zo.
Van alle kanten vinden allerlei partijen dat je aandacht moet hebben voor later, voor de tijd dat het lastiger wordt om je omzet te blijven halen of voor als de ‘oudedag’ nadert. Met dat soort zaken ben je niet echt bezig; je hebt je er niet in verdiept of er is geen behoefte aan kostbare ‘avonturen’. Het komt later wel is de reactie terwijl je aan de andere kant ook wel beseft dat er toch ooit iets zal moeten gaan gebeuren.
Het wordt uitgesteld, misschien meerdere keren, maar het begint op enig moment toch ook wel een punt van zorg te worden. Hoe moet het er straks uit gaan zien?

Start
Er zijn meer manieren om vermogen te vormen. In dit geval gaat het over beleggen. En ook nog zelf beleggen. Dienstverleners zullen dat ook met graagte, zij het tegen vergoeding, doen. Maar je besluit om aan beleggen te beginnen met de intentie om al het resultaat in de vorm van rendement in de vermogensgroei te laten; zo gaat het op de snelste manier. Alle aan anderen verschuldigde kosten voor beheer in de vorm van marge, fee in procenten of in centen gaan in mindering op het resultaat. Bovendien is het bij zelfbeleggen aan jezelf om in de ene periode wat minder of meer in te leggen als in een andere, omdat de inkomsten nu eenmaal kunnen mee- of tegenvallen in die periode. Het is juist die vrijheid die bij ondernemers past.
Stel, je besluit om 200 euro per maand hiervoor te reserveren. Een bedrag wat te overzien valt en waar je snel aan went. Dat kan ook met een spaarvorm, maar daar wordt nauwelijks rendement mee behaald. Met beleggen wordt snel een veel hoger percentage gerealiseerd. Meestal moet men bij een portefeuille in opbouw wel wennen aan het feit dat de actuele waarde van een portefeuille nogal op en neer kan gaan door de bewegingen van de koersen op de beurs. Maar dat went voor de een wat sneller dan voor de ander. De waarde beweegt vaak tussen de 85 tot 90% aan de onderkant naar 105 tot 110% aan de bovenkant; boven de 100% ontstaat de mogelijkheid tot met winst verkopen van posities.
Het feit dat men begint met het reserveren om een eerste aankoop te doen geeft een goed gevoel. De start van vermogensvorming is een feit. Het is zover; nooit meer stoppen.

Performen
Dit klinkt allemaal leuk om het zo eenvoudig te laten lijken. Maar als je je ziel en zaligheid in je eigen business moet steken om daar een succes van te maken, zal men vaak denken: wat moet dit worden, want ik heb er eigenlijk helemaal geen tijd voor, of hoe zal dit gaan bij iemand als ik, niet sterk in gecijfer en met totaal geen verstand van beleggen of zulks? Voorstelbaar. Daarover het volgende: beleggen gaat echt niet beter als je er veel tijd in stopt, tenzij je een eigen strategisch concept wilt ontwikkelen. Onze deelnemers kunnen uiteraard zelf de aan- en verkoopstrategie bepalen, maar ze kunnen ook gebruik maken van het huiswerk wat al is gedaan; dat wil zeggen dat men de beschikking heeft over signalen die van pas kunnen komen bij aan- of verkopen. Daarmee worden twee belangrijke zaken geregeld: men hoeft niet altijd actief de beursontwikkeling te volgen om op eigen waarneming te handelen. Voor een aankoop zijn er dus signalen ter beschikking als je dat op prijs stelt, net zoals je bij een voorgenomen verkoop een signaal kunt ontvangen. Je kiest voor beleggen en wij maken het je gemakkelijker door daarbij te assisteren. Kennis van en tijd voor alle zaken zijn dan niet noodzakelijk meer. Uiteraard hoef je daar geen gebruik van te maken, de keuze is aan jou.
Je besloot te reserveren; er worden posities aangekocht en hopelijk ook weer verkocht; het neemt zo veel tijd als je zelf wenst. Je doet wel zelf de aan- en verkooporders bij je eigen effectenrekening met jouw eigen geld. Op naar rendement.

Vermogen
Na enkele jaren kan jouw portefeuille uitgroeien naar een volume van 24 posities of meer, afhankelijk van verschillende factoren als ritme van reserveren van nieuwe bedragen en de hoogte in waarde per ingenomen positie. Als een portefeuille deze omvang heeft bereikt, is er gemiddeld elke 14 dagen een transactiemoment, waarbij aan of verkopen kunnen worden overwogen. Je portefeuille vormt uit zichzelf vermogenstoename. Met een dergelijke omvang heb je al de rust van een steeds grotere zekerheid dat het vermogen rendeert en daardoor door blijft groeien. Als je daarnaast blijft reserveren zul je regelmatig met tevredenheid je eigen beleggingen kunnen volgen. En daar neem je graag de tijd voor.
Gaat er dan nooit iets fout? Jazeker kunnen er zaken fout gaan. Denk aan een onverwacht faillissement van een fonds, of fraude binnen een overigens respectabele onderneming die daardoor een grote koersval maakt, of een aankoop van een fonds wat daarna in geen jaren van zijn plaats komt en dus eigenlijk alleen maar geparkeerd geld blijkt te zijn. Dit soort tegenvallers kan iedereen overkomen, ook dit moeten we onder ogen zien. Zulke omstandigheden houden je op in de vermogensopbouw, maar worden door de voortgang uiteindelijk ook weer weggewerkt. Daarnaast is het mogelijk om deze schade te beperken; ook daarbij kun je op onze assistentie rekenen.
Niet stoppen zorgt er voor dat je jouw doel in de toekomst gaat halen. In de wetenschap dat je daar mee bezig bent kijken we, met rust in het hoofd, tevreden naar de horizon.

Posted in Weekbericht Tagged with: , , , , , , , ,