Tag: pensioen

De indexen vormen opnieuw hogere slotstanden

Veel meer goede dan slechte berichten: hogere jaarcijfers, uit de recessie herstellende orderportefeuilles, meer drukte in de bouw en een aantrekkende huizenmarkt, in een aantal beroepen een toenemende vraag. Het gaat dus beter. De indexen laten het dan ook zien.

Posted in Weekbericht Tagged with: , , , , , , , , ,

Prachtige standen op de borden

Zo tegen het eind van het jaar voelt het als een warm bad met de huidige koersniveau’s. Tenminste, als er zich de komende weken geen onverwachte ontwikkelingen voordoen die roet in het eten gooien. Ook de afgelopen week sloten de

Posted in Weekbericht Tagged with: , , , , , , , , ,

Beurs in de plus: toverwoord ‘pensioenen’

Het zat de afgelopen week best mee op de beurzen. Niet dat er erg veel goed nieuws langs kwam, maar er was geen nieuw slecht nieuws. In steeds meer sectoren begint het beter te draaien en dat is direct in

Posted in pensioen, Weekbericht Tagged with: , , ,

Pensioen en de toekomst

Pensioenakkoord Het Kabinet en de Eerste en Tweede kamer zijn het samen met de sociale partners eens geworden over het pensioenstelsel in de toekomst: het pensioenakkoord. In 2015 krijgen we er allemaal mee te maken. Waarschijnlijk maakt dat geen grote

Posted in pensioen Tagged with:

Het pensioen: er bestaan geen gouden bergen

Pensioen Het is moeilijk voor te stellen dat in het dagelijks nieuws niets voorkomt wat over pensioenen gaat. Overheerste enige tijd geleden nog het rumoer dat goed in de gaten moest worden gehouden dat Europa van de welgevulde Nederlandse pensioenkassen

Posted in Weekbericht Tagged with: