Dreigende internationale ontwikkelingen zorgen voor afnemend koersniveau

Koersniveau
Oorlogsschepen door het Suezkanaal. De ogen zijn gericht op Iran. De president van de VS profileert de ontwikkelingen als dreigend. De VS doen er zelf ook aan mee door de vlootbewegingen. Niemand kan echt achter de beweringen kijken, niet in het Westen en niet in het Midden-Oosten. In elk geval zorgt een dergelijke spanning voor veel onrust op de beurzen. De AEX liet in de afgelopen week 13 punten gaan. De AScX deed hetzelfde; eveneens een min van 13 punten. De AMX reageerde heftiger met een daling van 26 punten.

Het enge zit hem in de gebezigde taal en de dreigementen over en weer. Juist om deze situaties te voorkomen probeert men wereldwijde overeenkomsten en verdragen af te sluiten. Opzeggen van een verdrag of uit de afspraak treden is altijd een slechte zaak. Een foute ontwikkeling. Moge het gezonde verstand het overwinnen.

Binck Bank
De Deense Saxo Bank zal de Nederlandse Binck Bank gaan overnemen. Het bod is uitgebracht en geaccepteerd door de AVA en de Raad van Commissarissen. Iedereen met aandelenposities is door de eigen effectenbank daarop gewezen. De termijn van aanmelden van de posities loopt af naar de voorgenomen datum van sluiting op 22 mei 2019.
Saxo Bank biedt voor elk aandeel 6,35 euro in contanten. Bij uw bank kunt u uw posities aanbieden. Doorgaans bij de rubriek biedingen. Uiteraard ook bij Binck Bank zelf.

Wordt u er beter van? Dat kan heel verschillend uitpakken. Bij ingenomen posities van het afgelopen beursjaar is een goede kans op een te behalen resultaat. Bij posities van wat jaren geleden ziet dat er vaak anders uit. De kans dat de aankoopprijs boven de 6,35 euro uitkwam is dan groot. In die gevallen kan er sprake zijn van een verliesgevende transactie.
Belangrijk in dit kader is of de beursnotering van Binck bij Euronext Amsterdam tot een eind zal gaan komen. Voor zover bekend blijft de handelsnaam na de genoemde datum vooralsnog onveranderd en het hoofdkantoor in Amsterdam gevestigd.
De activiteiten van Binck Bank en Saxo Bank komen in een aantal landen beiden voor. In de loop van het derde kwartaal wordt verdere stroomlijning voorzien van het samengaan. Ongetwijfeld levert dat te zijner tijd het nodige nieuws op. Aandacht is geboden voor wat er van komt.

Posted in Weekbericht