Wat zal het vierde kwartaal voor goeds brengen?

In de min
De standen na het derde kwartaal liegen er niet om. Het is ook aan de onderliggende waarde van de portefeuilles goed af te lezen. Er is over de indexen heen een duidelijke achterstand op het begin van dit beursjaar te constateren. Dat is niet zo best. Cijfertjes? De AEX van 544 naar 549 punten, dus ongeveer 1% gestegen. De AMX van 834 naar 786 punten, een behoorlijke veer gelaten. De AScX van 1087 terug naar 1022 punten. Geen beste constatering.

De indexen samen zorgen voor een waardering van 95,64% ten opzichte van de eerste beursdag van dit jaar. Er is heel wat teweeg gebracht door onrust, internationale spanningen en een hoop politiek gekrakeel. Grote ego’s met grote monden, die een eind maken aan soms al lang lopende overeenkomsten en afspraken, verstoren de economische verhoudingen. De wereld heeft er last van en ons land zeker. Niemand zit op een nieuwe bankencrisis te wachten of verharde verhoudingen, maar de twijfel over een goede afloop zaait altijd de nodige onrust.

Wilt u het graag positief bekijken? Het is voor menig fonds een uitstekend koopmoment. Ook die kant hoort er bij.

In de plus
Voor de Pharosdeelnemers die voor Assist hebben gekozen ziet het er heel wat beter uit. Het is nog niet aan de orde om om te roepen wat voor een jaar het gaat worden, maar we zijn goed onderweg. Het door alle deelnemers samen behaalde en verzilverde resultaat mag er zijn. Het totaalcijfer na drie kwartalen staat op 7,9%, waarvan ongeveer 1,8% uit afgerekend dividend. Een mooie tussenstand, als het achterblijven van de koersgroei in ogenschouw wordt genomen. Wat tegelijk opvalt ten opzichte van eerdere jaren, is de grote variatie in de resultaten tussen de portefeuilles onderling. Er zijn er die ruim boven het genoemde percentage noteren, tegen anderen die aanzienlijk achterblijven. Hier komt het rare gestuiter van de beurs in dit jaar in tot uiting. Wij zullen ons graag inspannen om in de advisering met name de achterblijvers zo goed mogelijk te bedienen; de anderen ook natuurlijk.

Het vierde kwartaal is aan de orde; we gaan er voor.

Posted in Weekbericht

Herweging van de indexen op maandag 24 september

Mutaties
U weet het. Periodiek wordt de samenstelling van de indexen herwogen. Vandaag, maandag 24 september, zijn er wat mutaties aan de orde. We maken kennis met enkele nieuwkomers. De AEX blijft bij de huidige verzameling fondsen; er verandert niets. In de AMX vertrekt Wessanen uit de index en doet Adyen zijn intrede. Één fonds er uit en eentje er in. En dan de AScX; uit deze index vertrekken twee fondsen, Ict group en Beter Bed. Wessanen komt van de AMX en krijgt een notering in de AScX en ook hier heten we een nieuwkomer welkom, Alfen. Met deze mutaties is de zaak weer in orde.

Herstel
Het lukte de afgelopen week opnieuw om een licht herstel te realiseren in de koersontwikkeling. Ondanks enkele stuiteraars. Zo viel TomTom in een diep gat door een move van Google. Zij gaan bij een aantal automerken onder meer navigatietechniek leveren en zitten TomTom daarmee enorm dwars. Een hele grote tegenvaller met een forse koersval tot gevolg. Aan het eind van de week is de dip nog 25%. Wat valt hier aan te doen?

Ook Pharming kreeg met slecht nieuws te maken. In de VS loopt het fonds mogelijk de nodige vertraging op in de ontwikkeling van de marktpositie voor het medicijn Ruconest. Het aandeel duikelde van 1,30 euro met ruim 50 eurocent naar 0,77 euro; later in de week herstelde het gelukkig tot net boven de 1,00 euro. Maar ook hier zit de schrik er goed in.

Toch tonen de drie indexen wat herstel: de AEX van 540 naar 549 punten, de AMX van 778 naar 785 punten en de AScX van 1033 naar 1042 punten. Er zijn wat meer zwarte cijfers zichtbaar, maar in de meeste gevallen moeten we het doen met minder in de min. Maar ja, dat is gelukkig ook resultaat.

Posted in Weekbericht

Divide et impera, verdeel en heers

De lijfspreuk van Caesar, de imperator van het Romeinse Rijk. Hij gedroeg zich er ook naar en ontleende zijn macht mede aan deze tactiek. Voor vele despoten na zijn tijd een lichtend voorbeeld. Hoe actueel in deze tijd.

Er loopt in het heden en aardig aantal al dan niet gekozen leiders rond, die in ieder geval dit geschiedenisboekje goed hebben gelezen. Met elkaar maken ze er een aardig onrustige wereld van en dit is geen compliment. Meneer T aan de overkant van het water spant momenteel wel de kroon, maar vlak zijn tegenpolen ook zeker niet uit.

De wereldhandel heeft er last van. De beurzen weten zich nauwelijks een weg te vinden, de onzekerheid is enorm. We weten het niet meer. Toch bewegen onze indexen zich nog steeds overzichtelijk, ook al gaat het al een tijdje langzaam in zijn achteruit. We kunnen het nog bijbenen. De vrees voor grotere bewegingen blijft aan de oppervlakte. Niet fijn. Desondanks is er ook de afgelopen week de nodige activiteit in de portefeuilles waargenomen en enkele staan even geparkeerd, wachtend op beter tijden.

Dat wordt dan ook het motto van deze week: rustig blijven koersen in afwachting van betere tijden.

We wensen u een goede beursweek.
Het team van Pharos Zelfbeleggen.

Posted in Weekbericht

Stilzitten als je geschoren wordt

Onrust
Er is al weken sprake van onrust. Bestaande overeenkomsten worden eenzijdig opgezegd. In iedereen wordt een vijand gezien. Importheffingen uit de losse pols. Ongemak en verdeeldheid worden opgeroepen. Het is me wat.
De internationale verhoudingen staan op vele plaatsen onder druk. De beurzen laten dat dan ook wereldwijd zien. Al een aantal weken achtereen. Daar wordt niemand rustig van.
De afgelopen week ging er opnieuw het nodige af: De AEX daalde 20 punten, de AMX zakte 15 punten verder weg en de AScX liep maar liefst 32 punten averij op.
Laten we dat “stilzitten” maar ter harte nemen. Niet weglopen, niet flippen, maar een time-out is aan de orde. Denk eens aan een korte vakantie of ga eens een weekje iets heel anders doen. Wie weet.

Verschillen
Een enkele opmerking over een tweetal fondsen na de vorige week.

Kasbank liep een dreun op. Na tegenvallende cijfers. Er wordt wel behoorlijk resultaat behaald, maar beduidend minder dan over dezelfde periode vorig jaar. Op 5 september noteert het fonds nog 9,75 euro. Twee dagen later zakt de koers weg naar 7,95 euro. Een duidelijke overreactie, wat de in nerveuze tijden vaker voorkomt. Helaas komt dit voor in het huidige sentiment. Het herstel zal ongetwijfeld komen, maar het is een hele slechte beurt.

SBM Offshore veert fantastisch op na een schikking in Brazilië. De blijdschap is groot en de beurs reageert dan ook zodanig. Op 17 juli noteert het fonds nog 10,72 euro, op 3 september zien we de teller staan op 15,41 euro. Een geweldige spurt. Iedereen is weer positief gestemd, dus de kans op verder aantrekken voelt goed. Dit is nu zo’n fonds wat tegen de klippen in voor een signaal boven het maaiveld zorgt. Zo ziet u maar, altijd op blijven letten.
Nu hopen op een periode met veel meer plussen dan minnen.

Wij wensen u een goede beursweek.
Het team van Pharos Zelfbeleggen.

Posted in Weekbericht

Wat angst en vooral weinig durf heeft de beurs in de greep

De standen

We hebben augustus achter ons. Aangekomen op tweederde van het beursjaar. Laten we weer even omkijken en bezien waar we staan. Het jaar begon met de AEX op 544, de AMX op 834 en de AScX op 1087 punten. De vorige week sloot de AEX op 558,42 punten, rond de 3% hoger. Ha denkt u, dat valt niet tegen. Het is een stijgende lijn, niet spectaculair, maar wel stijgend. Dat is zo, maar dat geldt alleen voor deze index. De AScX sloot op 1056,72 punten, rond de 3% lager.
De smallcaps in ons land blijven dus achter dit jaar. Ook dat is waar. Maar de grote tegenvaller zit in de AMX. Deze index sloot op 784,94 punten, rond de 6% lager dan het begin van het jaar. Een serieuze achterstand.
Gaat het dan niet goed in Nederland? Jawel hoor, we mogen trots en tevreden zijn over wat er wordt gepresteerd. Maar het klimaat op de beurzen laat te wensen over. Natuurlijk zorgen de actualiteiten voor onzekerheid en reserve.
Dreigende handelsconflicten, lukrake importheffingen om staten uit het evenwicht te brengen, al het gedoe rond de aankomende Brexit, de enorm verslechterende verhouding met Turkije en nog heel veel meer.

Onrust

Er is momenteel geen sprake van rust op het economisch vlak. Bij welke ontwikkeling zal het fout gaan en wat is dan de juiste manier om daarop te reageren? Voorzichtigheid is geboden, want niemand wil er narigheid van. Menig fonds heeft zonder echte reden de nodige waarde prijsgegeven. Het is te zien aan de actuele stand van de portefeuille’s. Er is te veel rood zichtbaar.
Toch heeft het allemaal weinig tot geen invloed op het vormen van rendement. Cumulatief over onze deelnemers staat de teller momenteel op 6% gerealiseerd en opgenomen resultaat en rond de 1,7% uitgekeerd dividend; we noteren thans dus 7,7%. Dat is gewoon heel goed over een periode van 8 maanden. Nooit opgeven dus.

Achter

Ook al is er tevredenheid over de rendementsvorming, de actuele waarde van bijna alle portefeuille’s blijft meer achter dan gewenst. Op zich is dat in verhouding met de lagere standen, zoals hiervoor benoemd. Maar het lijkt er op dat ook hier onzekerheid en voorzichtigheid regeert. Ook al zitten we nog in de uitloop van de zomerslaap van de beurs volgens sommige beurswijsheden. Er zijn nog een viertal maanden te gaan. Laten we hopen dat er nog veel goed nieuws langs komt. Om de onderliggende waarde een een flinke zet in de goede richting te geven. We kunnen het heel goed gebruiken.

Wij wensen u een goede beursweek.
Het team van Pharos Zelfbeleggen.

Posted in Weekbericht

De beurs en de strategie van de belegger door de jaren heen

Hoe het was
Bij een filiaal van de bank in het dorp heeft de kassier loket 2. Het is de zoveelste maart. Een keurige, wat oudere, dame staat met een kartonnen mapje voor het loket. In het mapje zijn duidelijke wat verkleurde waardepapieren zichtbaar. Er worden kleine stukjes uit de rand losgemaakt, de coupons. Het is tijd om de rente over het vorige jaar uitgekeerd te krijgen, of het dividend. Beleggen heeft iets voornaams, je ziet het er van af.
Vorige eeuw, wellicht? Ja, maar nog geen vijftig jaar geleden. Waardepapier, veelal aan toonder ook nog. Dus je moest er erg zuinig op zijn.

Alles op documenten, in het betere nieuwsblad was elke ontwikkeling te volgen op de financiële pagina. Van de belangrijke indexen zelfs met de dagelijkse slotkoersen. Een formulier voor de volgende transactie kon worden ingevuld en de bank had weer wat te doen. De telefoon kwam en het proces versnelde dusdanig dat een opdracht binnen 24 uur werd uitgevoerd. De vaart zat er in.
Per post kwamen de uitnodigingen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De cijfers toegelicht en vaak een agendapunt over het al dan niet toekennen van dividend. Het jaarverslag viel in een dikke envelop met een plof door de brievenbus. En dit was zo’n tien jaar geleden nog zo. Je moest haast wel een bureau hebben voor zulke stapels papier.

Hoe het is
De telefoon zit niet meer aan een draadje. De fax is al lang uit het zicht verdwenen. De computer kwam, ook nog eens van een langzame grote kast met weinig doorloopsnelheid, naar supersnelle processen die we nauwelijks bij kunnen houden. Documenten en papieren informatie zijn op retour. De informatie wordt uit de ether geplukt en is met een tal van devices alom aanwezig en actief. Een walhalla aan informatie voor de belegger. Met duim en vingers worden real-time allerlei soorten transacties gedaan, die ook nog een binnen enkele seconden al zijn geaccepteerd en uitgevoerd. De strategie van de belegger vraagt om een compleet andere beslisroute; hoogspanning!

Maar er is nog wat bijgekomen. In het enorme aanbod aan informatie kan ook nieuws langs komen wat aanleiding geeft tot mogelijk verkeerd handelen; immers alles kan direct op basis van nieuws impulsen. Een koop of verkoop is nu eenmaal zo gebeurd. Het nieuws moet dus wel betrouwbaar zijn en van de juiste bron komen.
In dat kader is het begrip nepnieuws of fakenieuws een bedreiging. Zeker ook in de financiële wereld. Fouten worden gemaakt, dat spreekt voor zich. Maar er zijn natuurlijk ook krachten die belang kunnen hebben bij een bepaalde voorstelling van de gang van zaken. Bij ondernemingen die aan vervelende situaties willen ontsnappen, of er juist voordeel aan willen behalen. Maar het beperkt zich niet tot het bedrijfsleven en de beurswereld. In elk krachtenveld komt het voor. De belegger van vandaag heeft er dus een uitdaging bij. Wel heel anders dan met een coupon voor de kassier staan.

Posted in Weekbericht

Waar gaat het heen? Wie heeft de glazen bol kapot gegooid?

Onzekerheid
Turkije en de VS maken er zo langzamerhand een potje van. In Turkije krijgt de bevolking alleen te horen wat de staat nodig vindt. De media staan onder controle. De crisis wordt omgebogen naar afkeer tegen de VS. Het vijandbeeld wordt zorgvuldig vormgegeven.
In de VS gebeurt bijna hetzelfde. Namens de VS zoekt de president met bijna iedereen ruzie. Via Twitter als een soort Rijksvoorlichtingsdienst wordt er meer gemanipuleerd en fake nieuws verspreid dan enige krant zou kunnen bedenken. Het heilige doel, America first, bereik je ook als je partijen buiten het land op afstand zet. Dus een hoop beschuldigingen, vijand of niet, en importheffingen moeten een handje helpen.
Van beide kanten wordt er uitsluitend waarde toegekend aan de eigen gekleurde opvattingen. Wanneer zullen we ontwaken uit deze boze droom? Of is elkaar de maat nemen de nieuwe standaard?

Moody’s en Standard en Poors waarderen de kredietwaardigheid van Turkije af naar een lager niveau. De grote val van de Lira is daar onder meer debet aan, net als de ramkoers die het land heeft ingezet. Wat voor invloed zal dit bericht de komende tijd hebben op de toch al lastige situatie? Moeilijk te voorspellen.

De beurs was behoorlijk onder invloed van al deze ontwikkelingen in de afgelopen week. De onderliggende waarde van de portefeuilles deed een stap terug.

Dienstverlening
Onze website en de applicatie zijn 24 uur per dag operationeel. Dat is al jaren zo. Onderhoud geschiedt buiten zicht voor de deelnemers op enkele momenten na voor het live gaan. De komende week vindt een migratie plaats van de hosting. Wij volgen het een en ander van dichtbij. Doorgaans gaat alles direct goed en merkt u er helemaal niets van. Wij zijn alert en berichten de deelnemers als zich een onvolkomenheid voordoet. Onze dank voor uw begrip.

Posted in Weekbericht

Hedendaagse regeringsleiders: Blaffende leiders bijten wel!

Vrijdag
Beurzen die kraken onder de over en weer gaande dreigementen van regeringsleiders. We lijken niet meer met elkaar te praten. Machogedrag en direct elkaar de maat nemen is de nieuwe standaard. En allemaal “democratisch” gekozen. Als we het vals spelen en manipuleren van het spelletje niet meetellen. Worden we daar met z’n allen echt beter van?

Geschillen los je op met overleg en het zoeken naar de middenweg. Elkaar niet in de verliezersrol duwen, is juist de kunst. Maar wellicht is dat niet meer van deze tijd.
Vrijdag lieten de indexen zien wat het gevolg is van de heen en weer vliegende importheffingen. Niet voor het eerst werd het resultaat van de week op de laatste beursdag weer ingeleverd. De AEX en de AScX lieten over de week 10 punten liggen; de AMX hield het per saldo droog en ging op dezelfde stand de week uit als de week er voor.

Assist
Binnen de portefeuilles verschoof ook wel het een en ander. De categorie “performing”, waarin fondsen presteren binnen de verwachte range en in de wachtkamer zitten voor een positief resultaat, nam 7% in volume toe. Dat geeft een goed gevoel voor de komende week. Door winstnemingen liep het belegd vermogen even iets terug, maar het cijfer gerealiseerd resultaat mag er zeker zijn. Een groei van 6,9 naar 7,4%. Dit cijfer betreft het resultaat inclusief uitgekeerd dividend. Er zijn wel ruime onderlinge verschillen, dus niet alle deelnemers zullen op dit cijfer uitkomen voor zichzelf. Maar het is prettig te ervaren dat de vaart er goed in zit. Op naar de volgende ronde.

Wij wensen u een goede beursweek.
Het team van Pharos Zelfbeleggen.

Posted in Weekbericht

Van week tot week bekeken, valt het dagelijks op en neer stuiteren minder op

Standen
De indexen hebben elk hun eigen gedrag: De AEX laat een punt of 4, de AMX doet het deze week goed met 9 punten er bij en de AScX pakt er ook nog 5. Alles bijeen komen we nog 1,1% te kort om op de stand van 1 januari te belanden. Er is dus nog steeds een lichte achterstand, hoe goed de AEX er ook voor staat.
Met het grootste gemak zien we koersmutaties van 7, 8, 9 of zelfs 10% voorbij komen; en dat wordt zeker niet de volgende dag gerepareerd. Dus wordt er door individuele fondsen met schokken gedaald of gestegen. Altice stelde ook deze week de belegger teleur met een forse daling. Geduld hebben is het credo, maar laten we hopen dat het USA-deel ons de komende tijd niet laat zitten. Per saldo blijft het fonds ons favoriete zorgenkind. Het mag wel wat beter.
ASMI komt de komende week met een speciaal dividend. Naar verluid zou er een uitkering van 4 euro per aandeel aankomen. Heeft u ook stukken in portefeuille?

Assist
Al dat gestuiter heeft ook de nodige invloed op de individuele portefeuilles. De plussen zorgden voor verkoopwaardige posities. De minnen zetten de boel nog steeds op scherp. Altice is ook hier een voorbeeld van. Het aantal fondsen dat ‘onderpresteert’ neemt niet meer toe. De laag, die behoorlijk in de gaten moet worden gehouden, is nog te groot. Gelukkig groeit het aantal fondsen met een stand boven de streep. Dat levert na deze week dan ook een hoger winstcijfer op wat is gerealiseerd; met elkaar zijn we gestegen van 6,7 naar 6,9%. Lekker doorgaan zo.
Het wachten is op een afnemend volume aan fondsen met een te grote achterstand. Maar de richting die de beurs op zal gaan is nu eenmaal niet te voorspellen. We kijken allemaal mee.

Wij wensen u een goede beursweek.
Het team van Pharos Zelfbeleggen.

Posted in Weekbericht Tagged with:

We zijn partner van de VS! Tenminste, als er geen Twitterbericht komt dat het anders is.

Als het Europa lukt om geen handelsoorlog te krijgen met de VS, dan is er echt sprake van een win-winsituatie. Voor de grootmachten in elk geval, maar voor een aantal lidstaten in het bijzonder. En daar hoort Nederland zeker bij. Ons land heeft grote belangen bij import en export van goederen en diensten en een zo ontspannen mogelijk handelsplatform. Een compliment voor het team Juncker.

De AEX en de AMX gingen met een hogere stand de week uit; de AScX toch weer met een minnetje. Dus niet alleen lof voor de AEX stand; de drie indexen verschillen nogal van niveau. Werk aan de winkel. De Pharmasector is een positief voorbeeld. Goed nieuws van Pharming. Een resultaat schrijven met zwarte cijfers zal een winnend gevoel hebben gegeven. Mooi hoor.

Assist
Het zat onze deelnemers ook deze week niet tegen. Er werd door menig fonds gestuiterd, zowel in de plus als in de min. Voorbeelden? Beter Bed laat weer eens 6% en Flow Traders zelfs 10% er af. Maar gelukkig ook de andere kant op: Nedap plust 6%, Signify plust 8% en SBM spant de kroon, nu de “schikking” rond lijkt te zijn. Een beloning van bijna 12% doet de koers heel erg goed.
De teller van het met elkaar gerealiseerde resultaat klimt verder op van 6,5 naar 6,7%. In de pocket! Daar kunnen we tevreden mee zijn.

Posted in Weekbericht