Wisselende jaarcijfers; indexen in de plus; de dividendstroom is goed op gang gekomen.

Assist
Pharos adviseert over drie indexen, die aan de Amsterdamse beurs zijn genoteerd: de AEX, AMX en AScX. De Nederlandse economie is de bron waaruit het rendement wordt gegenereerd. Door de multinationals heeft de wereldeconomie uiteraard mede invloed op het te behalen resultaat. De indexen sloten de week af met een plus.
Deze maand levert het uit te keren dividend een behoorlijke bijdrage aan de prestatie van de portefeuille. In het overzicht neemt het aandeel van fondsen, die achter blijven in de performance met 2% toe. Aan de andere kant groeit ook het volume fondsen in de plus met 3%. Het is dus deze week van alles wat. Er was wat ruimte voor deelnemers om winst te nemen; een klimmetje van 4,1 naar 4,3%. Gerealiseerd. Gewoon een heel mooi cijfer.

DASHBOARD
KENGETALLEN ASSIST
1 januari 2018 na week 18 na week 19
procent procent procent
BELEGD VERMOGEN 100,0 116,4 117,3
PERFORMANCE
Achter 18,7 25,6 27,6
Koersvorming loopt achter
Control 8,7 14,9 12,4
Extra aandacht gedrag
Performing 37,4 32,6 32,1
Koersgedrag als gewenst
Plus 7,4 13,2 16,1
Winstvorming
Verkoopwaardig 10,0 8,3 6,2
Pharos doel gehaald
Super 7,8 5,4 5,8
Positie stijgt door
DIVIDEND 0,0 0,1 0,3
BEHAALD RESULTAAT 0,0 4,0 4,0
RENDEMENT 0,0 4,1 4,3
STANDEN
punten punten punten
AEX 544,58 555,70 562,27
AMX 834,76 792,47 796,66
AScX 1087,38 1088,41 1101,05
Posted in Weekbericht

BESI, de stuiter van de week!

Onwerkelijk
Soms gebeuren zulke dingen. Een geweldig succesvol bedrijf in de tech, semiconductors, brengt goede cijfers; met goede verwachtingen en winstgevendheid; met een bevestiging van de forecast voor het jaar. Niets mis mee. Maar met een wat “voorzichtige” boodschap voor de komende tijd. En dat mag niet van de beursmannen! Het fonds loopt een geweldige deuk op. Koers op 21 maart 44,55 euro; op 30 april 28,68 euro. Terwijl er weinig aan de hand is. Onwerkelijk.
De vraag komt op wie hier het meeste belang bij heeft. De een verdient aan stijgende koersen, de ander loopt binnen bij daling. Grote instituties gniffelen van zulke koopjes. Was het het nieuws, of lijkt het meer op nepnieuws. Je kunt het van zo veel verschillende kanten bekijken. Het blijft een geweldig succesvol bedrijf. Komt wel weer goed.

Assist
Een plus deze week over de drie indexen. Geen gekkenwerk, maar een stap verder vooruit. De AMX presteerde het best met een stijging rond de 2%; en dat voor een kalenderweek.
Het gerealiseerde rendement loopt gestaag op en bereikt de 4% voor het lopende jaar. We hebben pas 4 maanden achter ons, het vooruitzicht is dus veelbelovend. Maar voorlopig hebben we dit percentage op de lat staan. Het belegd vermogen groeit mooi door. De dividendstroom komt deze maand op stoom. De performance loopt naar tevredenheid. Houden zo.

DASHBOARD
KENGETALLEN ASSIST
1 januari 2018 na week 17 na week 18
procent procent procent
BELEGD VERMOGEN 100,0 114,6 116,4
PERFORMANCE
Achter 18,7 26,7 25,6
Koersvorming loopt achter
Control 8,7 15,4 14,9
Extra aandacht gedrag
Performing 37,4 31,7 32,6
Koersgedrag als gewenst
Plus 7,4 13,8 13,2
Winstvorming
Verkoopwaardig 10,0 8,8 8,3
Pharos doel gehaald
Super 7,8 3,8 5,4
Positie stijgt door
DIVIDEND 0,0 0,1 0,1
BEHAALD RESULTAAT 0,0 3,8 4,0
RENDEMENT 0,0 3,9 4,1
STANDEN
punten punten punten
AEX 544,58 554,94 555,70
AMX 834,76 776,42 792,47
AScX 1087,38 1084,25 1088,41
Posted in Weekbericht

Niet veel beweging, slechte week voor de AMX

Overreageren
De AEX laat een plus zien, de AScX een plusje. De tegenvaller zit in de AMX. Er komen elke dag de nodige cijfers vrij. De jaarcijfers met de resultaten, naast de outlook voor dit beursjaar en de verwachte ontwikkelingen.
In reactie op de cijfers reageren sommige fondsen soms met percentages tot wel 10% omhoog of omlaag. Af en toe voelt het als overreageren, maar het gebeurt nu eenmaal. Te hoge verwachtingen of niet tijdig ingeschatte tegenvallers. Terwijl jaarcijfers eigenlijk ook gewoon een tussenstand zijn. De AMX had de afgelopen week duidelijk last van dit soort gestuiter.

Assist
De dividendtoekenningen komen nu volop in gang. Dit zal de komende weken en maanden aanhouden. Zelfbeleggers bouwen hun portefeuille doorgaans op onder de regie van box lll van de inkomstenbelasting. In veel gevallen vormt het te ontvangen dividend een voldoende buffer op in het vermogen om de jaarlijkse belastingdruk in de box te dekken. Dat betekent dan aan de andere kant dat alle behaalde resultaten op koerswinst geheel aan de deelnemer toekomen, zonder dat daarover nog iets verschuldigd is. Tenminste, als er voldoende fondsen in de portefeuille tot uitkeren van dividend besluiten. In onze advisering wordt daar rekening mee gehouden.

DASHBOARD
KENGETALLEN ASSIST
1 januari 2018 na week 16 na week 17
procent procent procent
BELEGD VERMOGEN 100,0 107,6 114,6
PERFORMANCE
Achter 18,7 28,5 26,7
Koersvorming loopt achter
Control 8,7 12,9 15,4
Extra aandacht gedrag
Performing 37,4 30,6 31,7
Koersgedrag als gewenst
Plus 7,4 17,2 13,8
Winstvorming
Verkoopwaardig 10,0 6,0 8,8
Pharos doel gehaald
Super 7,8 4,7 3,8
Positie stijgt door
DIVIDEND 0,0 0,1 0,1
BEHAALD RESULTAAT 0,0 3,8 3,8
RENDEMENT 0,0 3,9 3,9
STANDEN
punten punten punten
AEX 544,58 550,38 554,94
AMX 834,76 792,04 776,42
AScX 1087,38 1082,93 1084,25
Posted in Weekbericht

We maken ons op voor het dividendseizoen

Dividend
De stroom jaarcijfers komt op ons af in een grote reeks van aandeelhoudersvergaderingen. Tijdens die vergaderingen worden normaliter ook de dividendvoorstellen ter goedkeuring voorgelegd. Doorgaans een hamerstuk. Maar wel heel belangrijk. De aandeelhouder wordt met dividend beloond; naast het koersgedrag van de aandelen. Een heel belangrijk onderdeel van de rendementsvorming. Het aandeel wordt op een vastgestelde dag nabeurs ex dividend genoteerd. Enige tijd later volgt de afrekening. Houdt er rekening mee in uw koop- en verkoopbeslissingen.

Assist
Na een redelijk rustige beursweek is duidelijk verder herstel zichtbaar in de portefeuilles. Het aantal posities met een positief resultaat cijfer neemt gretig toe, Dat levert niet direct een stroom aan verkopen op, maar beweegt wel in die richting. Hopelijk gaan we zo de komende tijd verder. Dividend wordt door uw effectenbank bijgeboekt op de effectenrekening. Hier krijgt u meestal bericht van. Dit zal zich de komende maanden zo voortzetten. Het volgen meer dan waard!

DASHBOARD
KENGETALLEN ASSIST
1 januari 2018 na week 15 na week 16
procent procent procent
BELEGD VERMOGEN 100,0 106,8 107,6
PERFORMANCE
Achter 18,7 33,8 28,5
Koersvorming loopt achter
Control 8,7 12,1 12,9
Extra aandacht gedrag
Performing 37,4 33,8 30,6
Koersgedrag als gewenst
Plus 7,4 11,7 17,2
Winstvorming
Verkoopwaardig 10,0 5,2 6,0
Pharos doel gehaald
Super 7,8 3,5 4,7
Positie stijgt door
DIVIDEND 0,0 0,1 0,1
BEHAALD RESULTAAT 0,0 3,8 3,8
RENDEMENT 0,0 3,9 3,9
STANDEN
punten punten punten
AEX 544,58 548,05 550,38
AMX 834,76 795,00 792,04
AScX 1087,38 1075,23 1082,93
Posted in Weekbericht

De onderliggende waarde van de portefeuille trekt aardig bij

Waarde
We laten een levendige week achter ons. Er bewoog heel erg veel, maar niet alles. De onderliggende waarde van de portefeuilles is aardig bijgetrokken. Er waren niet veel spectaculaire verkopen, maar de ‘achterstand’ van het koersniveau is bij een aantal fondsen behoorlijk minder geworden. Zo ontstaat nieuwe ruimte tot verkopen voor de komende week als de sfeer niet verandert. Bovendien komen de ‘buren’ ons ook te hulp. Het dividendseizoen staat voor de deur. Dividend is ook een resultaat uit beleggen. We rekenen het dividend dus mee voor het rendement. Houdt uw effectenrekening de komende tijd dus goed in de gaten.

Assist
Aan het slot van de week liet de AEX weer eens een stand zien boven het niveau van 1 januari; daarmee zijn we terug op de goede weg. Het gaat slechts om 4 punten, maar het signaal is welkom. We zien aan de verschillende categorieën dat het hele boeltje langzaam naar beter opschuift. Er is nog wel een hele weg te gaan. Toch is het gerealiseerde rendement van op dit moment 3,761% een cijfer wat er absoluut mag zijn. We zitten immers pas in de vierde maand van het jaar.

Wij wensen u een goede beursweek.
Het team van Pharos Zelfbeleggen.

DASHBOARD
KENGETALLEN ASSIST
1 januari 2018 na week 14 na week 15
procent procent procent
BELEGD VERMOGEN 100,0 101,1 106,8
PERFORMANCE
Achter 18,7 44,1 33,8
Koersvorming loopt achter
Control 8,7 7,7 12,1
Extra aandacht gedrag
Performing 37,4 27,9 33,8
Koersgedrag als gewenst
Plus 7,4 11,3 11,7
Winstvorming
Verkoopwaardig 10,0 5,0 5,2
Pharos doel gehaald
Super 7,8 4,1 3,5
Positie stijgt door
DIVIDEND 0,0 0,1 0,1
BEHAALD RESULTAAT 0,0 3,9 3,8
RENDEMENT 0,0 4,0 3,9
STANDEN
punten punten punten
AEX 544,58 539,29 548,05
AMX 834,76 779,23 795,00
AScX 1087,38 1057,01 1075,23
Posted in Weekbericht

Het T-woord valt vrij snel bij mindere cijfers of onrust op de beurs. Terecht?

Namiddag
Het koersverloop kan op een willekeurige dag grillig verlopen. Meestal is onrustig nieuws daarvan de achtergrond. Dat was altijd al zo. Alleen werd dergelijk nieuws doorgaans voor waar aangenomen. Dat geeft in de huidige tijd ook lang niet altijd meer houvast. We moeten dealen met het hedendaagse begrip ‘fake news’. Het wordt meer en meer gebruikt om partijen zand in de ogen te strooien of om bewust het koersverloop te beïnvloeden.
De op de beurs actieve denkers en doeners zullen dus een talent extra moeten ontwikkelen. Als de koersvorming in de namiddag compleet de onverwachte kant op beweegt is de nodige wijsheid geboden. Wat een uitdaging!

Assist
Het weekrapport maakt een licht herstel zichtbaar. De AEX trekt aardig bij, zo op het eerste gezicht. Maar de AMX noteert nog ruim 50 punten lager dan de stand op 1 januari van dit jaar. Dit gapende gat is niet zo maar gerepareerd. Dat zal tijd nemen. Ook bij de AScX is de afstand nog fors. Gelukkig neemt het volume minder tot slechte posities wat af en zien we de percentages plussend en verkoopbaar wat toenemen. Dat geeft de belegger een positief vooruitzicht. We gaan er voor.

DASHBOARD
KENGETALLEN ASSIST
1 januari 2018 na week 13 na week 14
procent procent procent
BELEGD VERMOGEN 100,0 94,5 101,1
PERFORMANCE
Achter 18,7 46,3 44,1
Koersvorming loopt achter
Control 8,7 10,7 7,7
Extra aandacht gedrag
Performing 37,4 26,8 27,9
Koersgedrag als gewenst
Plus 7,4 7,8 11,3
Winstvorming
Verkoopwaardig 10,0 4,4 5,0
Pharos doel gehaald
Super 7,8 3,9 4,1
Positie stijgt door
DIVIDEND 0,0 0,1 0,1
BEHAALD RESULTAAT 0,0 4,1 3,9
RENDEMENT 0,0 4,1 3,9
STANDEN
punten punten punten
AEX 544,58 529,52 539,29
AMX 834,76 781,44 779,23
AScX 1087,38 1037,35 1057,01
Posted in Weekbericht

Lente! Het komt er echt aan. Nu de beurs nog.

Uitdaging
De Paasdagen liggen achter ons. Voor de belegger voelde het als een korte vakantie. Een paar dagen niet naar de dans van de minnetjes staren. En het wordt echt lente! We pakken de bedrijvigheid op waar de zaak werd geparkeerd. Natuurlijk met geharrewar tussen de VS en China. En uiteraard de wereldwijde reacties en onrust op de beurzen, die er het gevolg van zijn. Bewegingen zat.

Maar laat de lente de inspiratie met zich brengen, die nodig is om het plezier in beleggen vast te houden. Dat kunnen we goed gebruiken.

Wij wensen u een goede beursweek.
Het team van Pharos Zelfbeleggen.

DASHBOARD
KENGETALLEN ASSIST
1 januari 2018 na week 12 na week 13
procent procent procent
BELEGD VERMOGEN 100,0 100,4 94,5
PERFORMANCE
Achter 18,7 40,7 46,3
Koersvorming loopt achter
Control 8,7 14,7 10,7
Extra aandacht gedrag
Performing 37,4 31,9 26,8
Koersgedrag als gewenst
Plus 7,4 4,4 7,8
Winstvorming
Verkoopwaardig 10,0 3,4 4,4
Pharos doel gehaald
Super 7,8 4,9 3,9
Positie stijgt door
DIVIDEND 0,0 0,1 0,1
BEHAALD RESULTAAT 0,0 3,9 4,1
RENDEMENT 0,0 4,0 4,1
STANDEN
punten punten punten
AEX 544,58 521,45 529,52
AMX 834,76 790,93 781,44
AScX 1087,38 1030,05 1037,35
Posted in Weekbericht

De belegger wordt zwaar op de proef gesteld

Onrust
De portefeuilles staan onder grote druk. De onrust op het wereldtoneel is groot. Wat te denken van oneigenlijk gebruik van gegevens van Facebook-gebruikers? In de maatschappij van de digitale datastromen wordt men heel onrustig van dit soort zaken. Niet omdat er een directe link is naar de eigen positie, maar het simpele feit dat er dingen met persoonlijke gegevens uitgehaald zouden kunnen worden, staat ons van nature heel erg tegen. Vertrouwen kan weggenomen worden; zo fout.
Een mogelijk aankomende handelsoorlog tussen de continenten is minstens zo onwenselijk. Uit deze zaken komen zelden winnaars te voorschijn.

Assist
De cijfers spreken voor zich. Het aantal fondsen met een normale performance is tot onder een derde van de populatie gedaald; dat is behoorlijk laag. Meer dan 50% laat een forse achterstand zien. Als er herstel wordt ingezet, zal de eerste tijd de onderliggende waardes alle aandacht moeten krijgen; over winstvorming denken we dan nog niet. De AEX liet ruim 3% varen, de AMX ruim 2% en de AScX meer dan 1%. De internationale invloeden laten zich gelden.
Met een periodieke fondsenwissel tussen de indexen en wat nieuwe beursnoteringen laten we een week met veel mutaties achter ons. We gaan maar weer aan kopen denken.

DASHBOARD
KENGETALLEN ASSIST
1 januari 2018 na week 11 na week 12
procent procent procent
BELEGD VERMOGEN 100,0 102,4 100,4
PERFORMANCE
Achter 18,7 34,3 40,7
Koersvorming loopt achter
Control 8,7 10,0 14,7
Extra aandacht gedrag
Performing 37,4 35,2 31,9
Koersgedrag als gewenst
Plus 7,4 11,0 4,4
Winstvorming
Verkoopwaardig 10,0 4,3 3,4
Pharos doel gehaald
Super 7,8 5,2 4,9
Positie stijgt door
DIVIDEND 0,0 0,1 0,1
BEHAALD RESULTAAT 0,0 3,8 3,9
RENDEMENT 0,0 3,9 4,0
STANDEN
punten punten punten
AEX 544,58 536,92 521,45
AMX 834,76 808,98 790,93
AScX 1087,38 1043,36 1030,05
Posted in Weekbericht

Er tekent zich een licht herstel af, ondanks alle onrust

Indexen
Voorzichtige bewegingen. De drie indexen krabbelen stilletjes wat op. Invloeden van over de hele wereld houden de stemming afwachtend. Natuurlijk de wekelijkse Trumpiaanse streken aan de andere kant van de grote plas, maar ook de confrontatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland, de moeizame en langdurige formatie in Duitsland en het Poetin-verkiezingstheater. En daar komen ook nog wat Franse opvattingen over het Europa van straks bij.

De beurzen zoeken naarstig naar wat meer herstel van de weggezakte koersen. De beginstanden van het jaar zijn nog niet gehaald. Daar is nog wel het een en ander voor nodig.

Assist
Het herstel is binnen de portefeuilles zichtbaar, vooral door het afnemen van de posities onder de streep. We schuiven zachtjes de goede kant op, maar niet over de gehele linie. Dat fondsen als BAM, Tom Tom, Wereldhave, Fugro en Altice wat opklimmen is niet onlogisch. Ze hebben vrijwel allen de nodige veren moeten laten. Toch gaan er positieve signalen van uit. Er zakken er ook weer een paar wat verder weg, maar de categorie van de plussende fondsen laat momenteel het mooiste cijfer zien. Laten we er vol voor gaan.

DASHBOARD
KENGETALLEN ASSIST
1 januari 2018 na week 09 na week 11
procent procent procent
BELEGD VERMOGEN 100,0 94,3 102,4
PERFORMANCE
Achter 18,7 37,3 34,3
Koersvorming loopt achter
Control 8,7 11,4 10,0
Extra aandacht gedrag
Performing 37,4 36,3 35,2
Koersgedrag als gewenst
Plus 7,4 5,7 11,0
Winstvorming
Verkoopwaardig 10,0 4,7 4,3
Pharos doel gehaald
Super 7,8 4,7 5,2
Positie stijgt door
DIVIDEND 0,0 0,1 0,1
BEHAALD RESULTAAT 0,0 4,0 3,8
RENDEMENT 0,0 4,0 3,9
STANDEN
punten punten punten
AEX 544,58 518,72 536,92
AMX 834,76 794,92 808,98
AScX 1087,38 1033,60 1043,36
Posted in Weekbericht

Als je geschoren wordt, moet je stil zitten

Dalend
Een waarheid als een koe. Dalende koersen. En niet zo’n beetje ook. Bij elkaar noteren de drie indexen bijna 5% onder de beginstand van dit beursjaar. De kunst is om het gegeven te accepteren; we kunnen er weinig aan veranderen. Dus komt ook de tweede beurswijsheid opnieuw aan bod: wees geduldig, want alles wordt ook weer anders. De tijd laat beleggers vrijwel nooit in de steek. Overhaast of gedwongen reageren wel. Verlies is geen verlies als het niet genomen wordt. Blijven de foute standen over. Laten we op vakantie gaan ofzo.

Pharos Assist
Onze deelnemers gingen de afgelopen week door met het verzilveren van de betere posities. Het kan dus nog. Dat zal de komende tijd wel snel afnemen want de onderliggende waarden zien er niet goed uit. Over het geheel blijft bijna de helft van de posities in de performance behoorlijk tot ver achter. Er zal aardig wat tijd nodig zijn om dat allemaal weer in te halen. Het oplopende resultaatcijfer zal dus wel een zekere tijd geparkeerd raken. Deze week nog niet. We genieten er nog even van. Alles kan er de volgende week helemaal anders uitzien. Denk positief.

DASHBOARD
KENGETALLEN ASSIST
1 januari 2018 na week 08 na week 09
procent procent procent
BELEGD VERMOGEN 100,0 96,9 94,3
PERFORMANCE
Achter 18,7 28,0 37,3
Koersvorming loopt achter
Control 8,7 9,0 11,4
Extra aandacht gedrag
Performing 37,4 36,5 36,3
Koersgedrag als gewenst
Plus 7,4 10,4 5,7
Winstvorming
Verkoopwaardig 10,0 7,1 4,7
Pharos doel gehaald
Super 7,8 9,0 4,7
Positie stijgt door
DIVIDEND 0,0 0,1 0,1
BEHAALD RESULTAAT 0,0 3,3 4,0
RENDEMENT 0,0 3,4 4,0
STANDEN
punten punten punten
AEX 544,58 534,09 518,72
AMX 834,76 823,23 794,92
AScX 1087,38 1082,25 1033,60
Posted in Weekbericht